Warmtenet1

Herinrichting en warmtenet

Selwerd krijgt een warmtenet. De aanleg geeft overlast maar is ook een kans om deze straten opnieuw in te richten. Samen met de omwonenden worden er plannen gemaakt.

SuSe-bewonersbrief kaart

Warmtenet

Selwerd krijgt een warmtenet. WarmteStad legt het aan. Hier ziet u het tracé. Het warmtenet gaat een aantal flats van de woningcorporaties verwarmen. Voor de andere (huur)woningen langs het tracé gaan we de mogelijkheden onderzoeken. Huurders, eigenaren van een koopwoning en Verenigingen van Eigenaren en die geïnteresseerd zijn in verduurzaming, kunnen advies en ondersteuning krijgen van Sunny Selwerd.

Ook in Selwerd Zuid onderzoeken we met de bewoners de mogelijkheden om te verduurzamen.

Meedenken, meepraten, meedoen

Voordat de werkzaamheden beginnen, moet het plan voor de nieuwe inrichting van de straat klaar zijn. Dat plan maken we samen met bewoners, de gemeente beslist. Ook onderzoeken we samen met
bewoners hoe we de woningen duurzamer kunnen maken. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld goede isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

Laatste Nieuws

Warmtestad en de gemeente Groningen zijn druk bezig met de voorbereiding van de straataanpak Selwerd-West. In 2022 leggen we het warmtenet verder aan en richten we de straten en de ...
Lees meer
De video én podcastserie Kijk in de Wijk geeft een inkijk in de Groninger wijkvernieuwing. Deze aflevering gaat over de aanleg van het warmtenet door WarmteStad. Bekijk de aflevering via ...
Lees meer
Wijkcirculatieplan Selwerd 2020 – eenrichtingsverkeer Mispellaan Ruimte om de wijk mooier te maken Om de wijk mooier te maken is ruimte nodig. Die ruimte kunnen we gebruiken voor ontmoeten, spelen, ...
Lees meer

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen