Over Sunny Selwerd

Samen máken we de wijk

Een wijk waar het fijn is om te wonen: daar gaan we voor! En dat kan niet zonder jouw inbreng. Jij weet wat er leeft en speelt in jouw buurt. Wat er mooi is. Wat er goed gaat. Wat de ergernissen zijn. En wat er echt anders moet om het leefbaar te houden.

De gemeente, de woningcorporaties, WIJ-Selwerd, scholen, ondernemers en instanties in de wijk doen daar hun best voor, het liefst samen met jou. Er gebeurt al heel veel!

 

Wie zijn Sunny Selwerd?

 

De vier doelen van Sunny Selwerd:

Klik op een doel, dan zie je wat er al gebeurt in de wijk.

logo transparant

Iedereen kan gelukkig zijn en gezond bewegen in Selwerd.

Samen wonen we betaalbaar en duurzaam.

Onze openbare ruimtes zijn veilig en mooi groen.

Een nieuwe manier van wijkverbetering in de stad begint in Selwerd.

Vroeger bepaalden de gemeente en de woningcorporaties wat er bij wijkvernieuwing ging gebeuren. Bewoners werden geïnformeerd, maar dachten en bepaalden meestal niet mee. De uitvoering was helemaal in handen van professionals.

Dat gaat nu anders.

Want Groningen wil een gemeente zijn waar iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. Bewoners weten wat er leeft en speelt in hun wijk. De gemeente en de woningcorporaties hebben veel deskundigheid in huis. Daarom is wijkvernieuwing nu een samenwerking van wijkbewoners, de gemeente, de woningcorporaties en instanties in de wijk.

In Selwerd hebben wijkbewoners, bewonersorganisaties, scholen, verenigingen, instanties en ondernemers in de wijk eind 2017 samen besloten om de Wijkverbetering zó aan te pakken:

Alles wat we doen in Selwerd draagt bij aan de GEZONDHEID en het WELBEVINDEN van de bewoners.

Documenten

Flyer 2018 wijkvernieuwing
Koersdocument 2018
Bouwdoos Selwerd
Uitvoeringsprogramma 2021
Uitvoeringsprogramma 2022
Uitvoeringsprogramma 2023

De Wijkverbetering in Selwerd gaat dus niet alleen over renovatie en nieuwbouw, de inrichting van straten, parken en pleintjes, verkeersdrempels en betaald parkeren.

Het gaat over het hele leven:

  • Je gezond en gelukkig voelen
  • Sociale contacten
  • Meedoen
  • Werk en inkomen

De aanpak

We gaan zoveel mogelijk plannen en ideeën met elkaar combineren. Zo bereiken we meer.

Hier denken we bijvoorbeeld aan:

  • Als we bewoners betrekken bij nieuwbouw en renovatie, doen zij werkervaring op waardoor zij meer kans hebben op werk en dus inkomen.
  • Als bewoners samen een nieuwe inrichting voor hun pleintje bedenken, leren ze elkaar beter kennen.
  • Meehelpen met de aanleg en onderhoud, kan een leuke activiteit zijn, maar je doet er ook werkervaring mee op en je leert elkaar kennen.
  • Kunnen we een nieuwe waterberging zo aanleggen dat je er ook kunt spelen en sporten?