Een groene en veilige buurt

In een groene en veilige buurt is het fijn wonen. We maken meer plekken waar je fijn kunt spelen, sporten en wandelen. Er komt meer natuur in de wijk. Bijvoorbeeld door planten en bomen die vogels, vlinders en bijen aantrekken. Er komen veilige, prettige looproutes. Bijvoorbeeld naar het winkelcentrum. Van verkeersstraten maken we zoveel mogelijk leefstraten.

De gemeente maakt plannen. Daarover kan je meepraten en meedenken. Gaat het om jouw directe woonomgeving? Dan krijg je een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus of via de e-mail. 

Je kunt ook zelf plannen maken, liefst samen met andere buurtbewoners. Bijvoorbeeld om jouw straat of pleintje anders in te richten. Weet je niet hoe je het moet aanpakken?

Buurtregisseur Daan Kingma helpt! info@sunnyselwerd.nl

Een groene en veilige buurt

Bewonersideeën voor de hele wijk:

 • Milieustraat (2x per jaar)
 • Aanpak hondenpoep
 • Buurtapp mbt veiligheid
 • Aanpak en verbeteren groen
 • Aanpak zwerfafval
 • Aanpak voortuinen
 • Slimme laadsystemen voor elek. auto's
 • Betere irrigatie speelveldjes
 • Betaalbare koopwoningen voor ouderen
 • Verbeteren kabel-/telefoonnetwerk (internetsnelheid)
 • Sommige straten veranderen in woonerf
 • Aanpak individualisme
 • Meer activiteiten of een plek voor jeugd ca. 10-14 jaar