Meedenken, meepraten en meedoen

We willen een gezellige wijk, waar je elkaar kent. Een wijk waar iedereen kan meedoen, op zijn eigen manier. Want meedoen zorgt voor meer leefplezier, gezondheid en geluk.

Bewonersorganisaties, instanties in de wijk en de gemeente maken plannen. Daarover kan je meepraten en meedenken. Voor de uitvoering is jouw hulp hard nodig. Gaat het om plannen voor jouw directe woonomgeving? Dan krijg je een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus of via de e-mail.

Je kunt ook zelf met ideeën komen of activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat meer mensen in Selwerd gaan meedoen in de samenleving. Het werkt het best als je dat samen met andere buurtbewoners doet. Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Buurtregisseur Daan Kingma helpt! info@sunnyselwerd.nl

Zoek je activiteiten voor jezelf? Of heb je behoefte aan meer dagstructuur? Heb je al een strak plan voor jezelf maar je weet niet hoe je het moet aanpakken? Ga dan eens naar het Wijkbedrijf, Bottelroosstraat 3. Je kunt gewoon binnenlopen. info@wijkbedrijfselwerd.nl

Deze projecten lopen nu:

 • Duindoornflat/Dragant, bewoners denken mee over de invulling van de buitenruimte en de aansluiting op het park. Via het Wijkbedrijf Selwerd is men tevens aan het kijken of onderhoud vanuit de bewoners mogelijk is.
 • Park De Es/Beukenhorst, er wordt actief nagedacht over de mogelijkheden en uiterlijk van dit park. Tevens is er bereidheid actief mee te helpen met de aanleg.
 • Boomspiegels, de aanpak van een boomspiegel is vaak vanuit eigen initiatief en eigen onderhoud. Zo werkt een bewoner mee aan het mooier maken van Selwerd door een klein stukje zelf aan te pakken.
 • Herinrichten Selwerd-Zuid, er is een werkgroep van bewoners samengesteld die actief meedenkt over de invulling van dit stuk wijk op alle vlakken. Van bomen, speeltuintjes, groen tot aan de parkeermogelijkheden.
 • Mispellaan, de aanpak van het centrum en het veranderen van de Mispellaan is een idee vanuit bewoners en zal samen met bewoners gerealiseerd worden.
 • Voortuinen, deze worden aangepakt door vrijwilligers die vooral bestaan uit bewoners uit de wijk.
 • Bomen hofje Prunusstraat, dit initiatief was van een bewoner en werd breed gedragen onder de aangrenzende bewoners. De kinderen hebben de eerste boom zelf geplant.
 • Speeltuin Maluslaan, de kinderen waren degene die aan de bel trokken en met handtekeningen en ideeën kwamen voor het verbeteren van dit speelpleintje.
 • Verkeer Eikenlaan, bewoners worden actief betrokken bij de besluitvorming rondom de aanpak van de Eikenlaan.
 • Wandelpad 'Oud' Selwerd, enkele bewoners hadden allerlei ideeën voor het uitwerken van dit pad. Dit kwam als initiatief vanuit wijkbewoners.
 • Nieuwbouw Nijestee, er is een klankbordgroep gevormd die meedenkt over de nieuwe woningen. Tevens zullen bewoners worden betrokken in het afscheid nemen van de oude woningen.
 • Selwerd op de Koffie, participatie, onderlinge ontmoeting en meedenken over de wijkverbetering is het hoofddoel van dit project. De koffiekar was een idee van een wijkbewoner.
 • Welkom in de Wijk, door wijkbewoners bedacht om nieuwe bewoners actief welkom te heten en te betrekken in Selwerd.
 • Nieuwbouw De Huismeesters, onder de bewoners is een grote klankbordgroep gevormd, die meedenkt over de invulling van de omgeving en de nieuwe woningen.
 • Wijkwerkbedrijf, door middel van klussen in de wijk kunnen bewoners actief meedoen met de wijkverbetering.
 • Park Selwerd, de enorme stroom aan ideeën van bewoners over het park, heeft er toe geleid dat dit gebundeld wordt en we hier met z'n allen mee aan de slag gaan.
 • Fietspad langs ringweg, de bewoners kunnen meepraten over de invulling van het gebied rondom het fietspad.

Dromen, ideeën en plannen van bewoners:
Veel bewoners hebben ideeën, dromen en opmerkingen over de wijk. Ze willen meedenken, meepraten en vaak ook meedoen. Via bijvoorbeeld het Wijkbedrijf kan een eigen idee zomaar een project worden binnen de wijkverbetering. Bij grote projecten is er ruimte om mee te denken. Er gebeurt al heel veel.

Bewonersideeën voor de hele wijk:

 • Milieustraat (2x per jaar)
 • Aanpak hondenpoep
 • Buurtapp mbt veiligheid
 • Aanpak en verbeteren groen
 • Aanpak zwerfafval
 • Aanpak voortuinen
 • Slimme laadsystemen voor elek. auto's
 • Betere irrigatie speelveldjes
 • Betaalbare koopwoningen voor ouderen
 • Verbeteren kabel-/telefoonnetwerk (internetsnelheid)
 • Sommige straten veranderen in woonerf
 • Aanpak individualisme
 • Meer activiteiten of een plek voor jeugd ca. 10-14 jaar