Gezondheid en geluk

Iedereen wil een gezond en gelukkig leven. Daarom pakken we in Selwerd zoveel mogelijk problemen aan: armoede, werkloosheid, gebrek aan activiteiten en eenzaamheid. Dat doen bewoners en professionals samen.

De gemeente, bewonersorganisaties en instanties in de wijk maken plannen. Daarover kan je meepraten en meedenken. Voor de uitvoering is jouw hulp hard nodig. Gaat het om plannen in jouw directe woonomgeving? Dan krijg je een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus of via de e-mail.

Je kunt ook zelf met ideeën komen of dingen organiseren, liefst samen met andere buurtbewoners. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een high tea voor ouderen, een wandelclub,  buurtmoestuin, en noem maar op.

Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Buurtregisseur Daan Kingma helpt! info@sunnyselwerd.nl

 

 

 

Dromen, ideeën en plannen van bewoners:
Veel bewoners zien dat er weinig sociale samenhang is in de wijk. Mensen kennen elkaar vaak niet en leven langs elkaar heen. Dat willen zij graag veranderen. Ook hebben mensen ideeën over actief bewegen en gezonde voeding voor de wijk.

Bewonersideeën voor de hele wijk:

 • Milieustraat (2x per jaar)
 • Aanpak hondenpoep
 • Buurtapp mbt veiligheid
 • Aanpak en verbeteren groen
 • Aanpak zwerfafval
 • Aanpak voortuinen
 • Slimme laadsystemen voor elek. auto's
 • Betere irrigatie speelveldjes
 • Betaalbare koopwoningen voor ouderen
 • Verbeteren kabel-/telefoonnetwerk (internetsnelheid)
 • Sommige straten veranderen in woonerf
 • Vereenzaming tegengaan
 • Meer activiteiten of een plek voor jeugd ca. 10-14 jaar