Selwerd-Oost - Beukenlaan & Populierenlaan

In Selwerd verbeteren we de wijk samen met de bewoners.
Want u weet het beste wat er nodig is om van de wijk een fijnere leefomgeving te maken.
Begin mei ontvingen de bewoners van Selwerd-Oost van ons een vragenlijst over eenrichtingsverkeer.
De uitslag staat in op deze pagina. Ook stelde we andere vragen over uw buurt. Dit leverde ons veel antwoorden op. Teveel om samen te vatten. Daarom hier ook een overzicht van een aantal uitkomsten uit de vragenlijst.

Eerst meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.


Eenrichtingsverkeer

Wat vindt u van éénrichtingsverkeer in Selwerd Oost? Dat was een van de vragen van de vragenlijst.

Het antwoord van de bewoners is duidelijk. Bijna iedereen is voor.

We nemen daarom éénrichtingsverkeer op in het nieuwe wijkcirculatieplan voor Selwerd.

Hier ziet u de toekomstige rijrichtingen.


 

Picture1

Beukenlaan

Bewoners in de Beukenlaan gaven hun reactie op twee varianten voor een nieuw ontwerp van hun straat. De varianten zijn gemaakt op basis van ideeën van bewoners tijdens eerdere bijeenkomsten. Nu is er een definitieve keuze gemaakt. Hier ziet u hoe de Beukenlaan gaat worden.

We gaan de Beukenlaan opnieuw inrichten als Warmtestad de leidingen in de straat heeft gelegd. Zoals het er nu uitziet gebeurt dat in het voorjaar van 2021. We proberen ervoor te zorgen dat de straat maar 1 keer opengebroken hoeft te worden.

De komende tijd onderzoeken we of het verplaatsen van de bomen mogelijk is. We gaan binnenkort proefsleuven graven zodat we kunnen bekijken waar de kabels en leidingen lopen.

Klinkers, meer kleur en meer groen

De nieuwe inrichting zorgt voor meer kwaliteit van de leefomgeving:

  • De Beukenlaan krijgt een betere uitstraling. Dat doen we door meer groen en kleur toe te voegen. De auto’s vallen minder op omdat ze tussen bomen komen te staan.
  • Parkeren gebeurt op de stoep in duidelijke parkeervakken. Dat maakt de straat overzichtelijker.
  • Er komt een duidelijke en mooie oversteekplek in het midden van de straat.
  • Eenrichtingsverkeer en klinkers zorgen ervoor dat er minder hard wordt gereden. De klinker is van een type die niet zo snel glad wordt.
  • We maken de staat groener met bomen en planten. Die zorgen ervoor dat het zomers wat minder heet is en dat het water bij een stevige regenbui makkelijker weg kan.

 

Picture2
Picture3
Picture4

Populierenlaan

Ook kon u in de vragenlijst reageren op het voorstel voor de nieuwe inrichting van de Populierenlaan.

De straat verbetert

De nieuwe inrichting zorgt voor meer kwaliteit van de leefomgeving:

  • Parkeren gebeurt op de stoep in duidelijke parkeervakken. Dat maakt de straat overzichtelijker.
  • Er komen meer bomen. Om de 3 parkeervakken wordt een boom geplant. Door het groen vallen de geparkeerde auto’s minder op.
  • Op een paar plekken komen extra parkeerplaatsen. Dat is nodig omdat er in de zijstraten minder parkeerplaatsen komen.
  • Hard rijden voorkomen we door verkeersremmende maatregelen. Die ziet u op de tekening bij het woord ‘knip’.
  • Er komt een duidelijk onderscheid tussen de rijbaan, stoep en parkeervak. Dat doen we met klinkers.

 

Huidige situatie
Huidige situatie
Voorstel nieuwe profiel Populierenlaan
Voorstel nieuwe profiel Populierenlaan

Selwerd’s WoonWagen

Alle bewoners van Selwerd Oost konden een persoonlijk gesprek aanvragen over de plannen en andere zaken.

Dit persoonlijke gesprek vond plaats in de WoonWagen van Selwerd. Deze is in verband met corona speciaal ingericht om veilig met elkaar te kunnen praten.

Een deel van de bewoners heeft hier gebruik van gemaakt. Fijn en belangrijk om op deze manier uw stem te laten horen!


 

DSC_1404

Sociale problematiek

Uit de vragenlijst kwam naar voren dat er in bepaalde delen overlast is van buren.

Ook voelen sommige bewoners zich onveiligheid omdat er in de nabije omgeving drugs gedeald wordt. Er is ergernis omdat er te weinig tegen gedaan wordt.

Groene veldjes

Uit de vragenlijst blijkt dat de veldjes voor het grootste deel gebruikt lijken te worden door (mensen met) kinderen. Andere bewoners hebben het gevoel dat ze er niks te zoeken hebben.

Sommige bewoners vinden de veldjes onprettig vanwege hangjongeren, vervelende kinderen of honden. Een enkele bewoner heeft aangegeven wel initiatief te willen nemen om gezamenlijk naar het veldje te kijken. We nemen met deze bewoners binnenkort contact op.

Meer groen in de buurt

In de vragenlijst hebben veel bewoners aangegeven blij te zijn dat er meer groen (bomen en beplanting) komt. Er zijn ook bewoners die graag mee willen denken. Leuk! We nemen binnenkort contact op.

Wandelen

Veel van de bewoners lieten weten graag te wandelen en hebben suggesties gedaan voor leuke routes. Bewoners stellen voor om het groen langs de waterlijn (bij het spoor) beter te benutten.

Aan de slag

Hoe gaan we nu verder?

We gaan de uitkomsten van de vragenlijst en de gesprekken in de WoonWagen bespreken met de woningcorporaties, de politie, het WIJ Team en de buurtregisseur.

We laten u vervolgens weten wat de uitkomst is en wat we er mee gaan doen.

Alle meldingen en opmerkingen behandelen we anoniem.

Uw contactgegevens geven wij niet door. De reacties van bewoners die hun opmerkingen anoniem hebben doorgegeven zijn verwijderd.


 

Picture5

Vragen, meepraten of opmerkingen?

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren of in gesprek?

Laat het ons weten!

Stuur een e-mail naar info@sunnyselwerd.nl.

Binnen twee weken na het versturen van uw mail nemen we graag contact met u op.