Sunny Selwerd Energie (Wijkenergieplan)

Energietransitie

Wijkenergieplan: Een duurzaam Selwerd

Doelen bij dit project

Bewoners kunnen meedenken en meedoen bij alle facetten van het wijkenergieplan.

Selwerd wordt in 2035 aardgasvrij en CO2 neutraal. Met de wijkvernieuwing Sunny Selwerd gaan we samen aan de slag om dit te behalen.  Lees hier wat je zelf kan doen en hoe onze partners je daarbij kunnen helpen en wat zij zelf gaan doen.

 

Aanmelden voor de VvE bijeenkomst van 8 mei? Scroll een klein stukje naar beneden.

SuSe-lekker-warm

Bijeenkomst voor VvE's
8 mei, 19:30 uur (inloop v.a. 19:00)
Wijkbedrijf Selwerd

In Selwerd wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de wijk te verduurzamen, ook VvE’s. Om jou te informeren over wat jij kunt doen met jouw VvE organiseert Sunny Selwerd in samenwerking met Grunneger Power, Buurkracht/Grek en Groningen woont SLIM een bijeenkomst. Op deze manier willen wij je zo uitgebreid en volledig mogelijk informeren en inspireren om bezig te gaan met duurzaamheid. We laten je zien wat je nu alvast kunt doen.

De bijeenkomst vindt plaats in het Wijkbedrijf Selwerd. De avond is interactief. Jouw wensen en de mogelijkheden voor VvE’s staan centraal. De inloop is om 19.00 uur en om 19.30 uur starten we de avond. Zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent om alle informatie te ontvangen, je input te leveren en vragen te stellen. De thema’s die naar voren komen tijdens de bijeenkomst zijn:

 • Isolatie
 • Zonnepanelen
 • Financieren & subsidie (met o.a. financieel advies van Fonds Nieuwe Doen)
 • Communicatie, hoe krijg je andere bewoners mee?

Wil jij hierbij aanwezig zijn? Meld je hier aan!


Verslag Buurtenergieteam

Beste Selwerders,

Bedankt voor jullie komst naar de energiebijeenkomst Sunny Selwerd Energie op woensdag 28 februari! Fijn om jullie zo te ontmoeten. Centraal in de meeting stond het ‘bottum-up’ verduurzamen van jullie mooie wijk. Hierbij een kort verslag van de avond:

Tijdens de bijeenkomst hebben we geconstateerd dat:

 • Jullie met enthousiaste mensen zijn, die zich graag wil inzetten voor een duurzame wijk. Geweldig! Jullie gaven aan dat jullie inzet afhankelijk is van de beschikbare tijd die jullie hebben.
 • Jullie aan de slag willen met de thema’s die jullie specifiek aanspreken. Dat zijn: verduurzaming van VVE’s, aardgasvrij wonen en inductiekoken, elektrische mobiliteit en collectief energie opwekken (bijvoorbeeld met een gezamenlijk zonnedak).
 • Jullie graag meer kennis opdoen over wat er al gebeurt in de wijk, en welke financieringsvormen en netwerken aangesproken kunnen worden.
 • Jullie geïnspireerd willen worden door andere buurtenergieinitiatieven, zoals Paddepoel Energiek. De warmteworkshop is daar een voorbeeld van.

We spraken af dat:

 • Jullie hierbij de link naar de collectieve inkoopactie #inductie050 ontvangen. Schrijf je vrijblijvend in en gebruik dit als inspiratie.
 • Jullie meer informatie ontvangen over de Ollongren-gelden.
 • We ons allemaal inzetten om meer buren te betrekken die interesse hebben in de verduurzaming van de wijk, om zo het collectief verder uit te breiden.

Korte termijn acties:

 • Het organiseren van een VVE bijeenkomst, waarin een integrale aanpak gepresenteerd die VVE’s helpt te verduurzamen. Die aanpak gaat over het enthousiasmeren van bewoners, tot de mogelijkheden voor - en realisatie van energiebesparende mogelijkheden en zelf energie opwekken. Ook financiering komt aan bod.
 • Het organiseren van een kennissessie ‘aardgasvrije wijken en inductiekoken’, waarvoor we bijvoorbeeld bewonersinitiatief #inductie050, de Gemeente Groningen, WarmteStad en 050Buurtwarmte kunnen uitnodigen. Een expert zou bijvoorbeeld voorlichting kunnen geven over kierdichting, de eerste en meeste efficiente manier om warmteverlies tegen te gaan.
 • Het inventariseren van de mogelijkheden voor elektrische mobiliteit in de wijk, door in gesprek te gaan met een expert van Mobiliteit VanOns, om zo te inventariseren wat er mogelijk is rondom elektrische mobiliteit en deelautoconcepten.

Jullie hebben aangegeven waar jullie specifieke interesse ligt en we zullen daarom contact opnemen met jullie, om acties verder uit te werken. Was je er niet bij, maar wil je wel bij een of meerdere thema’s betrokken blijven? Of wil je graag met een ander onderwerp aan de slag? Geef het graag bij ons aan!

Heb je in de tussentijd vragen, inspiratie nodig of feedback? Dan kun je natuurlijk bij ons terecht. Een suggestie voor de volgende bijeenkomst zal komen via ons, middels een datumprikker. Zo hopen we dat iedereen kan aansluiten, ook als je er afgelopen woensdag niet bij kon zijn. De volgende bijeenkomst kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de voortgang van bovenstaande acties en het vervolg te bespreken.

Andere handige links:

 • Hierbij ontvangen jullie ook de link naar de website van ‘Hier Opgewekt’. Hier Opgewekt is hét kennisplatform voor en door lokale energie initiatieven. Hier kun je o.a. stappenplannen, projectvoorbeelden en -documenten vinden ter ondersteuning van initiatieven en projecten. Heel handig, ook ter inspiratie.
 • En hierbij de link naar de de website van Groningen Energieneutraal (Gemeente Groningen), waarin beleid en actuele status van energieneutraal Groningen wordt getoond. Het geeft een beeld van de ambitie waar de Stad voor staat. Bij het Wijkbedrijf hebben we verschillende folders neergelegd.
 • Last but not least: www.sunnyselwerd.nl/energie
  Stuur deze mail overigens gerust door naar je wijkgenoten! Iedereen is welkom.

Een hartelijke groet,
Daan, Orville en Anne

namens Sunny Selwerd Energie
en samen met Buurkracht en Grunneger Power