kastanjelaan-eikenlaan

Veiligheid

Plezierig wonen in je wijk en het gevoel van veiligheid hebben een heleboel met elkaar te maken. Zowel verkeersveiligheid als veiligheid met het oog op overlast en criminaliteit zijn dan heel belangrijk. Sunny Selwerd heeft daarom aparte aandacht voor dit onderwerp.

Veiligheid en overlast
In Selwerd hebben bewoners het afgelopen jaar diverse keren overlast van jongeren ervaren. Niet alle incidenten zijn aan jeugd te koppelen en het gaat zeker niet om alle jongeren. Op 19 september 2019 bezochten oud-burgemeester Peter den Oudsten, officier van Justitie Sanne Kromdijk en districtschef Monique Pennings van de politie de Buurt- en Speeltuin Vereniging Selwerd om met wijkbewoners over de veiligheid in Selwerd te praten en acties in kaart te brengen. “Aanwijsbaar crimineel gedrag sporen we op”, aldus de chef van de politie tijdens het wijkgesprek.
Na een stevig onderzoek zijn een aantal jongeren aangehouden. Zij zijn een grens over gegaan en dit wordt bestraft. Daarnaast werkt de politie met gemeente, jeugdwerk en instanties samen om die jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Er zijn twee kanten: het bestrijden van het vandalistische en criminele gedrag, maar ook het helpen van deze jongeren. Het gaat vaak om jongeren met bijvoorbeeld veel problemen thuis. Ook daar moet oog voor zijn.

Concrete acties kunt u terugvinden in het verslag vervolg wijkgesprek.

Bewoners in gesprek met burgemeester Den Oudsten tijdens de veiligheidsbijeenkomst
Bewoners in gesprek met burgemeester Den Oudsten tijdens de veiligheidsbijeenkomst

Verkeersveiligheid
Veiligheid in het verkeer is ook uitgebreid aan de orde geweest tijdens het wijkgesprek. Bewoners hebben verschillende situaties en plaatsen beschreven die ze niet veilig vinden voor fietsers of wandelaars. 

Een aantal acties zijn het afgelopen jaar direct door de politie, de gemeente, WIJ Groningen en andere betrokkenen uitgevoerd. Ook wordt er met wijkvernieuwing Sunny Selwerd bekeken welke kansen er zijn om veiligheid aan te pakken nu delen van de wijk opnieuw worden ingericht.

Hier vindt het verslag van de bewonersbijeenkomst, de terugkoppeling en genomen/geplande acties.

Melden

De oproep van de politie aan bewoners van Selwerd is: wij kunnen dit alleen samen! Graag snel en consequent overlast en vandalisme blijven melden. Dan krijgen we zicht op wanneer en hoe vaak de overlast er is. En om wie het gaat. Dan kunnen we beter controles uitvoeren en in actie komen. Heeft u foto’s van de overlastgevers gemaakt? U kunt deze beter aan de politie sturen dan op Facebook zetten. Wat u weet, weet de politie ook graag.

Jeugdwerk

Straathoekwerker Shem Rogers is te bereiken via WIJ Selwerd. wijselwerd@wij.groningen.nl.

Politie/Wijkagent

Wijkagent voor Selwerd is Fred Wilbrink. U kunt ook hem benaderen, of een van zijn collega’s van Politie Groningen, via tel. 0900 8844. Meldingen voor de politie kunt u doen via 0900-8844. Anoniem melden kan via “meld misdaad anoniem” via 0800-7000 of via de website https://www.meldmisdaadanoniem.nl/contact/ . U kunt ook altijd een mail sturen naar de wijkagent: fred.wilbrink@politie.nl.

Onderhoud en melden gebreken in de openbare ruimte

Is er iets stuk op straat? Ligt er veel zwerfvuil? Ook dat kan bijdragen aan een gevoel van onveiligheid.. Wij vragen alle wijkbewoners om kapotte verlichting, hard gegroeid groen, zwerfvuil en losliggende tegels te melden bij de gemeente. Geef daarbij de exacte plaats aan. Scheefliggende stoeptegels kunt u het beste melden via de app of WhatsApp, omdat u dan een foto kunt meesturen.

Melden kan via tel, 14 050, WhatsApp 06 12 82 39 73, of via de app Slim Melden voor de smartphone. 

Overlast en zorg melden

Hebt u overlast van mensen of evenementen of maakt u zich zorgen over iemand in de buurt? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg:  https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Dat kan ook telefonisch via (050) 587 58 85. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Digitale nieuwsbrief Sunny Selwerd

Op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk en van de wijkvernieuwing? Sunny Selwerd brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief voor bewoners uit. U kunt zich aanmelden via https://www.sunnyselwerd.nl/contact/.

Laatste Nieuws

Beste deelnemer aan het wijkgesprek over veiligheid in Selwerd, Op 19 september bent u aanwezig geweest bij het wijkgesprek over
Spanningen in het gezin, eenzaamheid, piekeren, financiële problemen, psychische klachten, huiselijk geweld etc.: het kantoor van WIJ Selwerd is dicht
Op 11 december kwamen zo’n tien bewoners van het pleintje bij de Lijsterbeslaan-Beukenlaan-Iepenlaan-Populierenlaan, buurtregisseur Daan Kingma, Annemiek Atsma van Nijestee

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen