Betaalbaar en duurzaam wonen

We willen goed wonen. Daarom gaan we huizen renoveren en nieuwe huizen bouwen die minder  energie gebruiken. De energie die we gebruiken, is zoveel mogelijk ‘groen’. We gaan ook het binnenklimaat in de huizen verbeteren. Maar de totale woonlasten stijgen niet. Als je een beter huis wilt, hoef je niet naar een andere wijk te verhuizen. Want er wordt ook nieuw gebouwd.

De woningcorporaties en de gemeente maken plannen. Daarover kan je meepraten en meedenken. Gaat het om het energiezuinig maken, renovatie, sloop van jouw woning of om nieuwbouw in jouw directe omgeving? Dan word je daarover geïnformeerd. 

Je kunt ook zelf plannen maken, liefst samen met andere buurtbewoners. Bijvoorbeeld om jouw straat of pleintje anders in te richten. Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Buurtregisseur Daan Kingma helpt! info@sunnyselwerd.nl

Deze projecten lopen nu:

 • Duindoornflat, de flat, na renovatie onder de naam Dragant, wordt volledig gasloos en aardbevingsbestendig.
 • De Beukenhorst, deze woontoren met ouderenwoningen worden ook volledig gasloos. Tevens vallen ze onder de sociale huurvoorzieningen.
 • Wijkenergieplan, onder de naam Sunny Selwerd energie wordt wijkbreed gewerkt aan energietransitie.
 • Renovatie portieketagewoningen De Huismeesters, wederom worden deze gasloos. Tevens wordt er gewerkt aan verbetering van isolatie.
 • Mispellaan, bij de herinrichting van de straat is het een goed moment om de leidingen van WarmteStad aan te leggen.
 • Voortuinen, aanpak van versteende tuinen zorgt voor verbeterde afwatering en dus het voorkomen van wateroverlast.
 • Verkeer Eikenlaan, als de straat open gaat in het kader van de verkeersveiligheid, dan is dat een uitstekend moment om de leidingen van WarmteStad aan te leggen.
 • Nieuwbouw Nijestee, deze nieuwe woningen worden gasloos, duurzaam, betaalbaar en gaan voor 0 op de meter.
 • Nieuwbouw De Huismeesters, deze nieuwe woningen zetten in op isolatie, gasloos, en betaalbaarheid.

Dromen, ideeën en plannen van bewoners:
Wijkbewoners hebben goede ideeën over verduurzaming van hun woningen en de wijk. Een ding staat voorop: het wonen mag niet duurder worden. Er zijn ideeën over zonnepanelen op garageboxen en het dak van een school. En mensen met een eigen huis wil een aansluiting op het warmtenet van WarmteStad. Ook het woningaanbod kan beter, vinden wijkbewoners. Meer koopappartementen voor ouderen, is bijvoorbeeld een idee.

Bewonersideeën voor de hele wijk:

 • Milieustraat (2x per jaar)
 • Aanpak hondenpoep
 • Buurtapp mbt veiligheid
 • Aanpak en verbeteren groen
 • Aanpak zwerfafval
 • Aanpak voortuinen
 • Slimme laadsystemen voor elek. auto's
 • Betere irrigatie speelveldjes
 • Betaalbare koopwoningen voor ouderen
 • Verbeteren kabel-/telefoonnetwerk (internetsnelheid)
 • Sommige straten veranderen in woonerf
 • Aanpak individualisme
 • Meer activiteiten of een plek voor jeugd ca. 10-14 jaar