Betaalbaar en duurzaam wonen

We willen goed wonen. Daarom gaan we huizen renoveren en nieuwe huizen bouwen die minder  energie gebruiken. De energie die we gebruiken, is zoveel mogelijk ‘groen’. We gaan ook het binnenklimaat in de huizen verbeteren. Maar de totale woonlasten stijgen niet. Als je een beter huis wilt, hoef je niet naar een andere wijk te verhuizen. Want er wordt ook nieuw gebouwd.

De woningcorporaties, Grunneger Power, WarmteStad en de gemeente maken plannen, samen met bewoners.

Gaat het om het energiezuinig maken, renovatie, sloop van jouw woning of om nieuwbouw in jouw directe omgeving? Dan word je daarover geïnformeerd. 

Je kunt ook zelf plannen maken, liefst samen met andere buurtbewoners. Bijvoorbeeld over verduurzaming en buurtwarmte.

 

Meer informatie

Heb je een koopwoning en wil je meer weten over verduurzaming? Neem dan contact op met Melissa de Wit van Grunneger Power: melissa.dewit@grunnegerpower.nl.

Woon je in een sociale huurwoning en wil je meer weten over verduurzaming van je woning, sloop of nieuwbouw? Kijk dan op de website van je woningcorporatie.

www.nijestee.nl

www.patrimonium-groningen.nl

www.dehuismeesters.nl

www.lefier.nl

Dromen, ideeën en plannen van bewoners:

Wijkbewoners hebben goede ideeën over verduurzaming van hun woningen en de wijk. Een ding staat voorop: het wonen mag niet duurder worden. Er zijn ideeën over zonnepanelen op garageboxen en het dak van een school. En mensen met een eigen huis wil een aansluiting op het warmtenet van WarmteStad. Ook het woningaanbod kan beter, vinden wijkbewoners. Meer koopappartementen voor ouderen, is bijvoorbeeld een idee.

Bewonersideeën voor de hele wijk:

 • Milieustraat (2x per jaar)
 • Aanpak hondenpoep
 • Buurtapp mbt veiligheid
 • Aanpak en verbeteren groen
 • Aanpak zwerfafval
 • Aanpak voortuinen
 • Slimme laadsystemen voor elek. auto's
 • Betere irrigatie speelveldjes
 • Betaalbare koopwoningen voor ouderen
 • Verbeteren kabel-/telefoonnetwerk (internetsnelheid)
 • Sommige straten veranderen in woonerf
 • Aanpak individualisme
 • Meer activiteiten of een plek voor jeugd ca. 10-14 jaar