selwerd-west

Wijkvernieuwing in Selwerd-West

In Selwerd-West is de wijkvernieuwing van start! Dit jaar komt het warmtenet van WarmteStad door Selwerd-West. Op het warmtenet worden flats en woningen van woningcorporaties aangesloten. De aanleg van het warmtenet is een kans om de straten en stoepen opnieuw in te richten. Hiervoor zijn het afgelopen jaar samen met de bewoners plannen gemaakt.

Voor particulieren woningeigenaren maken we samen bewoners plannen voor collectieve en duurzame warmte onder de naam “Buurtwarmte”. De resultaten van de verkenning zijn nu beschikbaar!

DSC02448_1

Actueel:

Vanaf oktober gaan de werkzaamheden in jouw stuk van de wijk van start. In het noordelijke gedeelte van de Esdoornlaan start de aannemer met het vervangen van het rioolstelsel en de aanleg van het warmtenet. Er wordt tijdelijk asfalt in de straat teruggebracht zodat de straat weer bereikbaar is. In de tijd van oktober tot december is de Esdoornlaan-Noord (tussen Maluslaan en Bottelroosstraat) niet bereikbaar.

Vanaf april 2023 tot en met december 2023 wordt de rest van de Esdoornlaan, de Maluslaan en de Duindoorstraat opengebroken om ook hier het rioolstelsel te vervangen en het warmtenet aan te leggen. Als de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur afgerond zijn worden de straten volgens de definitieve ontwerpen opnieuw ingericht. De straten krijgen dan klinkers in plaats van asfalt, het voetpad wordt verbreed en auto’s parkeren tussen de bomen op het voetpad. Ook worden er banken en oversteekplaatsen toegevoegd.

De planning van de Bottelroosstraat is nog niet bekend omdat hier nog het onderzoek (renovatie of nieuwbouw) van Patrimonium loopt.


Uitgangspunten voor de herinrichting

De gemeente heeft samen met partners afspraken gemaakt over de herinrichting. Deze zijn meegenomen bij het maken van de ontwerpen voor Selwerd-West. Hieronder kun je de uitgangspunten terug lezen:

 • De straten krijgen een inrichting volgens het basisontwerp van De Bouwdoos
 • Selwerd is een groente met ecologische meerwaarde. Dit willen wij behouden!
 • We maken de plannen samen met bewoners, want bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er nodig om hun straat mooier te maken.
 • Er wordt rekening gehouden met klimaatverandering. Dat betekent dat we wateroverlast, hitte en verdroging zoveel mogelijke moeten voorkomen. Dus minder verharding, zorgen dat water snel wordt afgevoerd, water vasthouden in de grond en zorgen voor meer schaduw.


Herinrichting Selwerd-West

Op het kaartje hieronder zie je hoe de leidingen van het warmtenet gaan lopen. Op het warmtenet worden flats en woningen van woningcorporaties aangesloten. Als dit ook voor jouw geldt, heb je bericht van jouw corporatie ontvangen.

kaart warmtenet + pleintje sateliet

De ontwerpen voor de Duindoorstraat, Elzenlaan, Maluslaan, Esdoornlaan en Bottelroosstraat zijn inmiddels definitief. Je kunt de ontwerpen bekijken via deze link: Definitieve ontwerpen Selwerd West. (PDF)

Afgelopen jaar hebben wij samen met bewoners een intensief proces doorlopen om samen de ontwerpen voor de straten te maken. Via de Stem van Groningen en tijdens meerdere bewonersbijeenkomsten hebben bewoners meegedacht en ideeën gedeeld. Hieronder vind je een overzicht van alle opmerkingen en een terugkoppeling per idee of vraag. Terugkoppeling opmerkingen bewoners (PDF)


Planning: Hoe nu verder?

De werkzaamheden in Selwerd-West starten in de Esdoornlaan, hier wordt voor de zomer de straat opengebroken om leidingen voor het warmtenet te leggen. Daarna volgen de Maluslaan en de Duindoornstraat. Vervolgens krijgen de straten een nieuwe inrichting volgens het ontwerp op de eerdere pagina's. Vanaf april ga je ons weer regelmatig op straat zien. Wij gaan elke maand met de wijkkar in West op pad om de laatste info te geven en aandachtspunten op te halen. We zullen op tijd communiceren wanneer wij precies in de wijk gaan staan.

Als er nu al vragen zijn, kun je ons bereiken via het contactformulier onderaan deze pagina.Verslag bewonersbijeenkomst 29 september

Op woensdagavond 29 September 2021 was het sinds lange tijd weer mogelijk om een bewonersbijeenkomst in de wijk te organiseren. De bijeenkomst vond plaats in CBS De Wegwijzer. In totaal waren er ongeveer 40 bewoners uit Selwerd-West.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst (PDF)


Verslag bewonersbijeenkomst 10 maart

Op woensdagavond 10 maart 2021 gingen we online met bewoners in gesprek vanuit Wijkrestaurant de Duindoorn. Het onderwerp van gesprek: de wijkvernieuwing Sunny Selwerd & het opnieuw inrichten van een aantal straten in Selwerd-West. We hopen uiteraard dat we binnenkort ook weer fysiek met elkaar in gesprek kunnen. Benieuwd wat er gezegd over de plannen voor de straten? Bekijk dan de avond hieronder terug. 


Verduurzaming, warmtenet en Buurtwarmte
Hier is-ie dan: de Routekaart van Buurtwarmte

Donderdag 10 februari was het zover! Onder de naam “Buurtwarmte” hebben Grunneger Power en bewoners de afgelopen anderhalf jaar de mogelijkheden voor een warmtenet voor koopwoningen en VvE’s in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen verkend. Dat deden we samen met een ingenieursbureau, de gemeente Groningen en WarmteStad. De verkenning is nu klaar. In een live-uitzending vanuit Wijkrestaurant de Duindoorn is de Routekaart van Buurtwarmte gepresenteerd aan meer dan 150 aanwezige bewoners.

De Routekaart
De Routekaart is een advies van Grunneger Power en bewoners. Hierin staat hoe het warmtenet eruit ziet en welke vervolgstappen nodig zijn om koopwoningen aan te sluiten. We adviseren in welke volgorde buurten aansluiten en - na De Larix en Selwerd-Zuid - verder te gaan met Selwerd-West.

Hoe verder
De gemeente heeft dit advies van Grunneger Power ontvangen. De komende tijd zullen gemeente, Grunneger Power en WarmteStad binnen de wijkvernieuwing Sunny Selwerd onderzoeken of en wanneer een project in Selwerd-West kan starten. Een belangrijke voorwaarde is dat er financiering beschikbaar is. Het is belangrijk dat je als eigenaar en bewoner betrokken blijft. Het gaat immers over jouw buurt, de verwarming van jouw huis en jouw energierekening. We zullen je blijven infomeren en via de werkgroep kun je actief meedenken.

Meer informatie
De Routekaart en het Adviesrapport zijn te bekijken op www.grunnegerpower.nl/buurtwarmte. Via deze website kun je ook de live-uitzending terugkijken.

Heb je vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen naar buurtwarmte@grunnegerpower.nl of te bellen naar 050-8200492.Ontwikkeling Algemeen Belang

Uitvaartcentrum Algemeen Belang DELA gaat binnenkort verhuizen. Daardoor komt de huidige plek aan de Esdoornlaan 187 vrij. Projectontwikkelaar Esprit ontwikkelde een plan voor nieuwbouw aan de Esdoornlaan/Bottelroosstraat.

Over het ontwerp

Bij het ontwerp is goed gekeken naar de omgeving en is aansluiting gezocht met de nieuwe inrichting van de omliggende straten in Selwerd. Het binnenterrein, met parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners van de appartementen, krijgt een mooie groene inrichting. Ten slotte voldoen de woningen aan de nieuwste eisen op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid, zijn goed geïsoleerd en worden voorzien van een moderne gasloze installatie.

Voor meer informatie verwijzen naar de website van het project: https://www.sunnyselwerd.nl/projecten/locatie-algemeen-belang/


 


Wij Selwerd

WIJ Selwerd is er voor al je vragen op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid, zorg, opvoeding, financiën, activiteiten, én voor als je een leuke idee voor de wijk hebt. Het WIJ-team vindt het belangrijk dat je meedenkt en meepraat met de wijkverbetering. Ook kan WIJ met jou meedenken als je vragen of problemen hebt met zaken die rond de wijkverbetering spelen.

Voor contact, bel 06 46 89 76 37 of mail julia.vierstra@wij.groningen.nl


Nieuws vanuit de gemeente


Afkoppeling hemelwaterafvoer

Er wordt een nieuw riool aangelegd om regenwater op te vangen en af te voeren naar de vijver aan de Maluslaan. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden neerslag worden opgevangen. Dat is duurzaam en daarmee kan wateroverlast in de toekomst worden voorkomen.

We willen graag zoveel mogelijk regenpijpen op dit riool aansluiten. Tijdens de uitvoering zal de aannemer je benaderen met de vraag of je hieraan wilt meewerken.

Heb jij vragen over het afkoppelen van het regenwaterriool neem dan contact met ons op of kijk op de website: Groningenklimaatbestendig.nl

Minder tegels

De mooiste manier om water op te vangen is via het groen. Door het weghalen van tegels kan het water wegzakken in de grond. Voor het weghalen van tegels uit de tuin kunt u een plant ontvangen. Hiervoor kunt u onder vermelding van uw naam en adres een mail sturen naar: klimaat@groningen.nlBetaald parkeren

Per 1 mei 22 gaat betaald parkeren gelden in uw wijk. Dat betekent dat bewoners moeten beschikken over een bewonersvergunning om te kunnen parkeren in hun wijk. Die bewonersvergunning kost ongeveer €50,- per jaar. Bezoekers moeten betalen bij de parkeerautomaat. Je kunt voor je eigen bezoek ook een bezoekersvergunning kopen. De bezoekersvergunning geeft recht op 22 uur parkeren per week.

Halverwege april starten we met het plaatsen van de borden en de parkeerautomaten. In april ontvang je van de gemeente een brief waarin wordt uitgelegd hoe je een parkeervergunning kunt aanvragen.

Wil je nu al iets lezen over hoe en waarom, kijk op http://gemeente.groningen.nl/parkeermaatregelen-stad-groningen

 


Op de hoogte blijven? 


  Meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

  In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.

  De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

  Groene en veilige buurt

  Gezondheid en geluk

  Betaalbaar en duurzaam wonen