Een groene en veilige buurt

In een groene en veilige buurt is het fijn wonen. We gaan zorgen voor meer plekken waar je fijn kunt spelen, sporten en wandelen. Er komt meer natuur in de wijk. Bijvoorbeeld door planten en bomen die vogels, vlinders en bijen aantrekken. Er komen veilige, prettige looproutes door de wijk. Bijvoorbeeld naar het winkelcentrum. Van verkeersstraten willen we zoveel mogelijk leefstraten maken.

De gemeente maakt plannen. Daarover kan je meepraten en meedenken. Gaat het om jouw directe woonomgeving? Dan krijg je een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus of via de e-mail. Geplande informatieavonden vind je ook op de Wijkkalender. Check die regelmatig!

Je kunt ook zelf plannen maken, liefst samen met andere buurtbewoners. Bijvoorbeeld om jouw straat of pleintje anders in te richten. Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Buurtregisseur Daan Kingma helpt! info@sunnyselwerd.nl

Een groene en veilige buurt

Deze projecten lopen nu:

 • Boomspiegels, straten opfleuren met beplanting rondom de bomen.
 • Duindoornflat, de omgeving wordt parkachtig aangelegd en verbonden met Park Selwerd.
 • Park De Es/Beukenhorst, na realisatie van de gebouwen wordt de directe omgeving een mooi park.
 • Speeltuin Maluslaan, veilig spelen in een mooie opgeknapte speeltuin.
 • Boomspiegels, beplanten van boomspiegels fleurt een straat helemaal op.
 • Parkeren Selwerd Zuid, in deze totaalaanpak zal naast verkeersveiligheid gekeken worden naar vergroening van het straatbeeld en bekijken of een leefstraat hier mogelijk is.
 • Mispellaan, de straat moet een leefstraat worden met meer groen, toegankelijkheid van de schonere vijvers en auto te gast.
 • Voortuinen, versteende voortuinen worden vergroend. Straat en omgeving krijgt een groenere en nettere uitstraling.
 • Bomen hofje Prunusstraat, meer bomen, meer groen, meer aandacht. Komt tevens ten goede aan de vogels.
 • Verkeer Eikenlaan, aanpak ten goede van verkeersveiligheid.
 • Wandelroute 'oud' Selwerd, actief in het groen net buiten de wijk.
 • Park Selwerd, verbeteringen aan dit park komen ten goede aan dit doel.
 • Fietspad langs ringweg, weggehaald groen wordt gecompenseerd. Het tracé probeert dit tot een minimum te beperken. Het groen wordt bereikbaarder.

Dromen, ideeën en plannen van bewoners:
Heel veel ideeën van bewoners gaan over vergroening van Selwerd. Over de inrichting van grasveldjes, tiny forests, herplaatsen van omgewaaide bomen, moestuinen, het opruimen van zwerfvuil en noem maar op.

Een idee dat in 2018 is uitgevoerd is van Peter de Vries. Hij heeft ervoor gezorgd dat er op het Prunushofje nu vruchtdragende bomen staan. Zo wordt het Prunushofje een fijne leefomgeving voor mensen, vogels en insecten.

Een ander idee is het voortuintjesproject. Het doel is om voortuintjes te vergroenen en beter te onderhouden. Dan ziet de wijk er netter en frisser uit. Wijkbewoners die zelf hun voortuintje niet kunnen onderhouden kunnen hulp krijgen van een vrijwilliger van het Wijkbedrijf. Het Wijkplatform Selwerd, het Wijkbedrijf Selwerd en buurtconciërge Richard Zielstra namen het initiatief.