Een groene en veilige buurt

In een groene en veilige buurt is het fijn wonen. We gaan zorgen voor meer plekken waar je fijn kunt spelen, sporten en wandelen. Er komt meer natuur in de wijk. Bijvoorbeeld door planten en bomen die vogels, vlinders en bijen aantrekken. Er komen veilige, prettige looproutes door de wijk. Bijvoorbeeld naar het winkelcentrum. Van verkeersstraten willen we zoveel mogelijk leefstraten maken.

De gemeente maakt plannen. Daarover kan je meepraten en meedenken. Gaat het om jouw directe woonomgeving? Dan krijg je een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus of via de e-mail. 

Je kunt ook zelf plannen maken, liefst samen met andere buurtbewoners. Bijvoorbeeld om jouw straat of pleintje anders in te richten. Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Buurtregisseur Daan Kingma helpt! info@sunnyselwerd.nl

Een groene en veilige buurt

Deze projecten lopen nu:

 • Boomspiegels, straten opfleuren met beplanting rondom de bomen.
 • Duindoornflat, de omgeving wordt parkachtig aangelegd en verbonden met Park Selwerd.
 • Park De Es/Beukenhorst, na realisatie van de gebouwen wordt de directe omgeving een mooi park.
 • Speeltuin Maluslaan, veilig spelen in een mooie opgeknapte speeltuin.
 • Boomspiegels, beplanten van boomspiegels fleurt een straat helemaal op.
 • Herinrichten Selwerd Zuid, in deze totaalaanpak zal naast verkeersveiligheid gekeken worden naar vergroening van het straatbeeld en bekijken of een leefstraat hier mogelijk is.
 • Mispellaan, de straat moet een leefstraat worden met meer groen, toegankelijkheid van de schonere vijvers en auto te gast.
 • Voortuinen, versteende voortuinen worden vergroend. Straat en omgeving krijgt een groenere en nettere uitstraling.
 • Bomen hofje Prunusstraat, meer bomen, meer groen, meer aandacht. Komt tevens ten goede aan de vogels.
 • Verkeer Eikenlaan, aanpak ten goede van verkeersveiligheid.
 • Wandelroute 'oud' Selwerd, actief in het groen net buiten de wijk.
 • Park Selwerd, verbeteringen aan dit park komen ten goede aan dit doel.
 • Fietspad langs ringweg, weggehaald groen wordt gecompenseerd. Het tracé probeert dit tot een minimum te beperken. Het groen wordt bereikbaarder.

Dromen, ideeën en plannen van bewoners:
Heel veel ideeën van bewoners gaan over vergroening van Selwerd. Over de inrichting van grasveldjes, tiny forests, herplaatsen van omgewaaide bomen, moestuinen, het opruimen van zwerfvuil en noem maar op.

Een idee dat in 2018 is uitgevoerd is van Peter de Vries. Hij heeft ervoor gezorgd dat er op het Prunushofje nu vruchtdragende bomen staan. Zo wordt het Prunushofje een fijne leefomgeving voor mensen, vogels en insecten.

Een ander idee is het voortuintjesproject. Het doel is om voortuintjes te vergroenen en beter te onderhouden. Dan ziet de wijk er netter en frisser uit. Wijkbewoners die zelf hun voortuintje niet kunnen onderhouden kunnen hulp krijgen van een vrijwilliger van het Wijkbedrijf. Het Wijkplatform Selwerd, het Wijkbedrijf Selwerd en buurtconciërge Richard Zielstra namen het initiatief.

Verslag bijeenkomst 'Bewoners met een Groen Hart'

Beste mensen,

18 maart zaten we samen om het te hebben over de ambitie om Selwerd groener en ecologischer te maken, en hoe we daar concrete acties aan kunnen plakken. We hebben het gehad over het Park Selwerd, Bijenkasten en -hotels, de wandelroute rond het park Selwerd. De Water Wall bij het wijkbedrijf, donatie- adoptie tuin, een tiny forest en kunst in de wijk.

Welke acties hebben we afgesproken:  

 • Het Park Selwerd groener en ecologischer maken  
   • acties:
    • duidelijker plan ontwikkelen voor het informatiecentrum over de ecologie in het park en de wijk.
    • twee optie onderzoeken: kindertuin in Paddepoel en het wijkrestaurant.
    • ruwe ontwerpsessie maken voor het grasveld tegenover astrea. Deze ruwe schets kunnen we presenteren tijdens een grote bijeenkomst in het park, waar kinderen hun input op kunnen geven.
    • wie: Iedereen is hier graag bij betrokken.
    • Ook met de juiste mensen van de gemeente erbij.
    • Daan stuurt een datumprikker naar alle belanghebbenden.

    

   • Bijenkasten bij het wijkbedrijf.
     • acties: Gert jan brengt Jose in contact met Bart de stadsimker. wellicht kan er een bijenkast bij haar in de buurt.
     • actie: bijenkasten en hotels voor in het park Selwerd onderzoeken. bijvoorbeeld bij de bloemenborders van Willem en Lida of het informatiecentrum.
     • Misschien kunnen we bijenhotels voor sollitaire bijen maken met de kinderen in de wijk en die bij het wijkbedrijf plaatsen.
     • als er een bijenkast bij het wijkbedrijf komt dan een “begroeid bloemenhek” gebruiken. Dat ziet er minder bedreigend uit.

    

   • Wandelroute en het wandelpad langs de paddepoelsterweg
     • Met de gemeente moeten we het wandelpad langs de kastanjes van het crematorium nog even goed uitzoeken.
     • Acties: Fred wil een brochure en informatiebord schrijven over de historie en ecologie langs de wandelroute.  
     • Wie willen er mee wandelen met de gemeente: Jose en Fred.

    

   • Water Wall bij het wijkbedrijf
     • Het wijkbedrijf gaat een Water Wall plaatsen. Voor deze groep geen verdere acties. Iedereen blijft wel graag op de hoogte.

    

   • donatie adoptie tuin
     • De buurtconciërge heeft bijna naast het wijkbedrijf een tijdelijke adoptietuin voor het voortuinen project.

    

   • tiny forest.
     • Iedereen klinkt enthousiast.  
     • Acties: twee opties met gemeente groningen inventariseren. Namelijke het park selwerd en de spaanse aakstraat.

    

   • “kunst in de wijk wedstrijd” voor leerlingen en dat te laten uitvoeren door een beeldendkunstenaar in de wijk.
    • acties: Jose in contact brengen met Jan Reemeijer en de kunstgroep

Bewonersideeën voor de hele wijk:

 • Milieustraat (2x per jaar)
 • Aanpak hondenpoep
 • Buurtapp mbt veiligheid
 • Aanpak en verbeteren groen
 • Aanpak zwerfafval
 • Aanpak voortuinen
 • Slimme laadsystemen voor elek. auto's
 • Betere irrigatie speelveldjes
 • Betaalbare koopwoningen voor ouderen
 • Verbeteren kabel-/telefoonnetwerk (internetsnelheid)
 • Sommige straten veranderen in woonerf
 • Aanpak individualisme
 • Meer activiteiten of een plek voor jeugd ca. 10-14 jaar