Een nieuwe Mispellaan

Hoe gaat de Mispellaan er straks uitzien? Ontwerpers van de gemeente komen met een voorstel. Nog niet in detail, maar de grote lijnen. In het voorstel zijn al veel wensen van bewoners meegenomen. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Over de precieze invulling kunt u binnenkort meedenken en meepraten.

Voorstel voor de Mispellaan, in grote lijnen


Eerst meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.


Terugblik

Hoe moet de Mispellaan eruit gaan zien? Daarover zijn al een aantal bijeenkomsten geweest. In dit verslag leest u welke ideeën er sinds 2017 door bewoners zijn ingebracht.


Meer weten over het proces?

Een plan maken gaat stap voor stap. In dit filmpje vertelt buurtregisseur Daan Kingma meer over het voorstel dat er nu ligt, en in welke fase we zitten. 

Het voorstel

Ruimte maken voor een groene leefstraat

We gaan van de Mispellaan een groene leefstraat maken. Een straat waar iedereen die in Selwerd woont graag naar toe gaat om te wandelen, te fietsen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Dat is een grote wens van bewoners uit de hele wijk én van de gemeente. 

Om zo’n groene leefstraat te krijgen, moeten we ruimte maken. Minder asfalt dus! Dat willen we zo gaan doen: 

  • De Mispellaan wordt eenrichtingsverkeer
  • De rijbaan wordt smaller, er blijft voldoende ruimte om te passeren bij laden en lossen
  • Parkeren: niet in de Mispellaan maar in de zijstraten
hoi

Eenrichtingsverkeer

Bewoners hebben aangegeven dat er te hard gereden wordt in de Mispellaan. De kruispunten zijn gevaarlijk. Daarom maken we de rijbaan smaller. Auto’s gaan daardoor langzamer rijden.

We maken van de straat eenrichtingsverkeer voor auto’s. Auto’s kunnen vanaf de Iepenlaan en de Elzenlaan naar het Winkelplein rijden. Terug moeten ze een andere weg nemen. 

2

Parkeren

Er komen geen parkeerplekken in de Mispellaan. Zo is er genoeg ruimte voor de groene recreatie-zone langs de vijvers. Bewoners en hun bezoek kunnen parkeren in de zijstraten. Uit onderzoek blijkt dat daar voldoende parkeerruimte is. 

We gaan er wél voor zorgen dat mensen die een invalideparkeerplaats nodig hebben, zo dicht mogelijk bij hun woning kunnen parkeren.

4

Geen obstakels

Welke bestrating het wordt, dat weten we nu nog niet.

Maar dit weten we wel: er komen geen obstakels. Dus geen hobbels en geen stoepranden of andere afscheidingen in het wegdek. Daardoor lijkt de groene recreatie-zone langs de vijvers veel ruimer dan die nu is.

5

Een stoep aan de huizenkant

Aan de kant van de woningen willen we de stoep zo dicht mogelijk tegen de woningen aanleggen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de groene recreatie-zone bij de vijvers.

Hoe dicht, dat weten we pas als de nieuwbouwplannen van Nijestee klaar zijn. 

De stoep wordt in elk geval minimaal 1,5 meter breed, zodat je er goed met z’n tweeën naast elkaar kunt lopen.

Naast de stoep komt een groenstrook en een heg. Dat doen we in de hele Mispellaan.

Daardoor hebben de mensen die er wonen een groen uitzicht.

6

Recreatie-zone aan de waterkant 

Aan de waterkant komt een prachtige groene recreatie-zone van 6 meter breed. Hier is ruimte om te wandelen, er komen bankjes, speelplekken en plekken om te sporten. 

7

Wat vindt u ervan?

Susanna, Kirsten, Jozephine, Debbie, Richard, Bernd en Dick hebben samen met de ontwerpers (Dien en Kees) nog eens goed gekeken naar de ideeën die bewoners de afgelopen jaren hebben
ingebracht. Op basis daarvan hebben Kees en Dien twee basisontwerpen gemaakt. Wat vindt u het beste plan? Van 18 tot en met 20 mei kunt u uw favoriete ideeën ‘liken’ op
https://stemvan.groningen.nl

Praat mee, denk mee, doe mee

Ook willen we van u weten welke sfeer de strook langs de vijvers  moet krijgen. Als we dat weten, kunnen we samen met bewoners gaan bepalen wat er écht gaat komen. Praat mee, denk mee, doe
mee en geef u op:Het vervolg: denk mee, praat mee, doe mee

Wat op welke plek komt, dat is nog niet bekend. We willen we samen met u bedenken in werkgroepjes. Meedoen in een werkgroep kost niet veel tijd en je hebt er geen speciale kennis voor nodig. Iedereen uit de wijk kan meedoen.

Er komen twee werkgroepen:

  • Bewegen en groen
  • Ontmoeten en groen

Wilt u hierover meedenken en meepraten? Wilt u alsnog aansluiten bij een werkgroep? Geef dat dan even aan via het contactformulier hierboven.

 


De planning

Zoals de planning er nu uitziet legt WarmteStad na de zomer het warmtenet aan in de Mispellaan. Wanneer precies, daarover informeren we zodra de definitieve datum bekend is.

We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen dat we direct daarna die mooie groene leefstraat gaan aanleggen. We willen het graag, maar het is van veel dingen afhankelijk. Bijvoorbeeld van de nieuwbouwplannen van Nijestee in de Mispellaan en de zijstraten.

Maar we kunnen wel een beginnetje maken. 

We kunnen bijvoorbeeld al de rijbaan en het fietspad aanleggen, eenrichtingsverkeer instellen en de recreatie-zone langs de vijvers aanleggen.

Blijf op de hoogte! 

Meld u aan voor de Sunny Selwerd-nieuwsbrief: info@sunnyselwerd.nl 


Meer informatie

Meer dan dit kunnen we u nog niet vertellen.

Zodra er nieuws is, laten we u het weten via 

  • de Sunny Selwerd-nieuwsbrief (meld u daarvoor aan: info@sunnyselwerd.nl)
  • de wijkkrant Nummer één
  • een brief

 

Ziet u problemen of knelpunten, voor de wijk of voor uzelf?

Neemt u dan contact op met projectleider Lotje Paauwe. 

Telefonisch spreekuur: op maandag en woensdag van 10 tot 11 uur (06 52 75 96 18)

Email: lotje.paauwe@groningen.nl