Herinrichten Mispellaan

Een nieuwe Mispellaan

De Mispellaan wordt opnieuw ingericht. Het is een grote klus, die in delen zal worden uitgevoerd. De werkzaamheden beginnen in 2019 en zullen in 2022/3 klaar zijn.

Het gedeelte tussen de Iepenlaan en Berkenlaan wordt als eerste aangepakt. De vijvers aan weerszijden van de Berkenflat worden met elkaar verbonden. Daarnaast wordt er een betere verbinding gemaakt tussen het winkelplein en de woonzorglocatie De Es en Wijkcentrum De Berk.

Betere straat, betere wijk, betere Stad

Het opnieuw inrichten van de Mispellaan maakt deel uit van een groter plan. Sommige werkzaamheden vallen samen met de buurtvernieuwing van woningcorporatie Nijestee. Meer informatie over de nieuwbouwplannen van Nijestee staat hier: www.nijestee.nl/over-nijestee/nieuws/buurtvernieuwing-in-selwerd.
Ook in andere wijken wordt door de gemeente Groningen en de woningcorporaties gewerkt aan wijkvernieuwing. Het uiteindelijke doel is: leefbare wijken in de stad Groningen waarin plaats is voor iedereen.

Centrum Selwerd

Met de geplande werkzaamheden ontstaan er kansen om ook andere dingen in de straat mooier, schoner en veiliger te maken. De nieuwe Mispellaan als een gezellige, centrale plaats in de wijk voor ontmoeting en recreatie: hoe zou dat er uit kunnen zien?

Meedenken

Bewoners uit de wijk worden uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten. Hiervoor worden speciale bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 oktober 2019 in Wijkcentrum De Berk. Ruim 25 belangstellenden kwamen hier bijeen om van gedachten te wisselen.

Doelen bij dit project: