Een nieuwe Mispellaan

De afgelopen maanden is er samen met bewoners en instanties gewerkt aan een plan om de Mispellaan tussen de Esdoornlaan en Elzenlaan opnieuw in te richten.

Er ligt nu een definitief ontwerp.

Het definitief ontwerp

De straatkant van de Mispellaan bij de vijver

Ruimte maken voor een groene leefstraat

We gaan van de Mispellaan een groene leefstraat maken. Een straat waar iedereen die in Selwerd woont graag naar toe gaat om te wandelen, te fietsen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Dat is een grote wens van bewoners uit de hele wijk én van de gemeente. 

Om zo’n groene leefstraat te krijgen, moeten we ruimte maken. Minder asfalt dus! Dat willen we zo gaan doen: 

  • De Mispellaan wordt eenrichtingsverkeer
  • De rijbaan wordt smaller, er blijft voldoende ruimte om te passeren bij laden en lossen
  • Parkeren: niet in de Mispellaan maar in de zijstraten

Eenrichtingsverkeer

Bewoners hebben aangegeven dat er te hard gereden wordt in de Mispellaan. De kruispunten zijn gevaarlijk. Daarom maken we de rijbaan smaller. Auto’s gaan daardoor langzamer rijden.

We maken van de straat eenrichtingsverkeer voor auto’s. Auto’s kunnen vanaf de Iepenlaan en de Elzenlaan naar het Winkelplein rijden. Terug moeten ze een andere weg nemen. 

2

Parkeren

Er komen geen parkeerplekken in de Mispellaan. Zo is er genoeg ruimte voor de groene recreatie-zone langs de vijvers. Bewoners en hun bezoek kunnen parkeren in de zijstraten. Uit onderzoek blijkt dat daar voldoende parkeerruimte is. 

We gaan er wél voor zorgen dat mensen die een invalideparkeerplaats nodig hebben, zo dicht mogelijk bij hun woning kunnen parkeren.

4

Geen obstakels

Welke bestrating het wordt, dat weten we nu nog niet.

Maar dit weten we wel: er komen geen obstakels. Dus geen hobbels en geen stoepranden of andere afscheidingen in het wegdek. Daardoor lijkt de groene recreatie-zone langs de vijvers veel ruimer dan die nu is.

5

Een stoep aan de huizenkant

Aan de kant van de woningen willen we de stoep zo dicht mogelijk tegen de woningen aanleggen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de groene recreatie-zone bij de vijvers.

Hoe dicht, dat weten we pas als de nieuwbouwplannen van Nijestee klaar zijn. 

De stoep wordt in elk geval minimaal 1,5 meter breed, zodat je er goed met z’n tweeën naast elkaar kunt lopen.

Naast de stoep komt een groenstrook en een heg. Dat doen we in de hele Mispellaan.

Daardoor hebben de mensen die er wonen een groen uitzicht.

6

Recreatie-zone aan de waterkant  

Aan de waterkant komt een ecologische groene recreatie-zone. Hier is ruimte om te wandelen en de natuur te beleven.

Mispellaan aanzicht talud

Susanna, Kirsten, Jozephine, Debbie, Richard, Bernd en Dick hebben in mei, samen met de ontwerper (Kees) nog eens goed gekeken naar de ideeën die bewoners de afgelopen jaren hebben ingebracht. Daaruit is een selectie gekomen van ideeën die goed te realiseren zijn op deze plek. Van 18 tot 25 mei stonden deze ideeën op https://stemvan.groningen.nl

Iedereen kon zijn favoriete ideeën 'liken'. Daar is de volgende top 5 uitgekomen:

1. Wilde bloemen
2. Waterplanten
3. Slingerpad
4. Bankje
5. Vlonderpad

Deze ideeën zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

 

Op 15 juni presenteerden we het ontwerp tijdens een online bijeenkomst aan de bewoners die actief hebben meegedacht.
Bekijk hier de presentatie. 

 


Wat vindt u van het definitief ontwerp?De planning

Zoals de planning er nu uitziet legt WarmteStad na de zomer het warmtenet aan in de Mispellaan. Wanneer precies, daarover informeren we zodra de definitieve datum bekend is.

We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen dat we direct daarna die mooie groene leefstraat gaan aanleggen. We willen het graag, maar het is van veel dingen afhankelijk. Bijvoorbeeld van de nieuwbouwplannen van Nijestee in de Mispellaan en de zijstraten.

Maar we kunnen wel een beginnetje maken. 

We kunnen bijvoorbeeld al de rijbaan en het fietspad aanleggen, eenrichtingsverkeer instellen en de recreatie-zone langs de vijvers aanleggen.

Blijf op de hoogte! 

Meld u aan voor de Sunny Selwerd-nieuwsbrief: info@sunnyselwerd.nl 


Meer informatie

Meer dan dit kunnen we u nog niet vertellen.

Zodra er nieuws is, laten we u het weten via 

  • de Sunny Selwerd-nieuwsbrief (meld u daarvoor aan: info@sunnyselwerd.nl)
  • de wijkkrant Nummer één
  • een brief

Ziet u problemen of knelpunten, voor de wijk of voor uzelf?

Neemt u dan contact op met projectleider Lotje Paauwe. 

Telefonisch spreekuur: op maandag en woensdag van 10 tot 11 uur (06 52 75 96 18)

Email: lotje.paauwe@groningen.nl


Terugblik

Hoe moet de Mispellaan eruit gaan zien? Daarover zijn al een aantal bijeenkomsten geweest. In dit verslag leest u welke ideeën er sinds 2017 door bewoners zijn ingebracht.


Meer weten over het proces?

Een plan maken gaat stap voor stap. In dit filmpje vertelt projectleider Lotje Paauwe hoe het participatieproces is gegaan. 

Het is een opname van de online bijeenkomst op 15 juni 2020.Hieronder legt buurtregisseur Daan Kingma uit hoe je tot een definitief ontwerp komt.


Eerst meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.