header_Kinderen

Sunny Selwerd Werkplaats2.0

De mensen in Selwerd weten het beste wat nodig is om van hun wijk een plek te maken waar je goed kunt wonen. En fijn kunt opgroeien. Daarom is het nodig dat jouw ideeën worden gehoord. Dat je meebepaalt wat er gebeurt. Hoe? Daarmee zijn we aan het experimenteren in de Sunny Selwerd Werkplaats2.0. Bewoners, professionals en gemeente werken hier op een gelijkwaardige manier met elkaar samen.

Dat gebeurt in een aantal stappen.

75603945_2610052962416508_1407675913516089344_o

 

Gelijkwaardig met elkaar samenwerken

Meedenken, meepraten en meedoen kan op veel manieren.

Vaak hebben deskundigen een idee of voorstel, waar bewoners dan hun mening over kunnen geven. Of bezwaar tegen kunnen maken. Daardoor hebben bewoners niet altijd het gevoel dat er genoeg ruimte is voor hun ideeën.

In de Werkplaats 2.0 gaan deskundigen en bewoners met elkaar vanaf het allereerste begin met elkaar aan de slag. Dus zonder vooraf uitgewerkte ideeën. Op 11 februari 2020 probeerde het Wijkplatform deze aanpak uit. Iedereen was enthousiast.

  

De 10 stappen

 

SuSe-icoon-0

Het begin

Het is tof dat je een goed idee hebt. Laat het ons weten! Bijvoorbeeld door een mail te sturen naar daan@sunnyselwerd.nl.

Ook de gemeente, organisaties in de wijk, ondernemers en de projectgroep kan een thema inbrengen.

SuSe-icoon-1

Wie hebben we hierbij nodig?
Zitten we met de juiste mensen om tafel? Wie zijn er nog meer nodig? Hoe gaan we hen bereiken?

SuSe-icoon-2

Kennismaken

SuSe-icoon-3

Meer gevoel krijgen bij het thema

Wat is jouw visie op dit onderwerp, en wat vinden de anderen? We formuleren een gezamenlijk doel.

SuSe-icoon-4

Ideeën verzamelen
Samen brainstormen, mooie voorbeelden zoeken.

SuSe-icoon-5

Selecteren
We stellen prioriteiten en maken bijvoorbeeld een Top 10, een Top 5 of een Top 3.

SuSe-icoon-6

We maken een voorstel
We werken een idee (of een top 5) uit tot een plan op papier, een maquette of iets anders. Als we meer kennis nodig hebben, nodigen we deskundigen uit om advies te geven. We stemmen af met organisaties die met ons voorstel te maken krijgen. En we kijken of het reëel is: kan het bijvoorbeeld financieel?

SuSe-icoon-7

Draagvlak zoeken
Wij willen dit, maar wil de wijk dit ook? We leggen het voorstel voor aan de bewoners. Het voorstel wordt een definitief plan.

 

SuSe-icoon-8

Plan realiseren
We dienen het plan in bij de instantie of bij de bewoners die het gaan realiseren.

 

SuSe-icoon-9

Feestje
Het plan is gerealiseerd. Dat gaan we vieren!

SuSe-icoon-10

Evaluatie
Is het doel bereikt? Zo niet, zijn er aanpassingen nodig?

Spelregels

 • Iedere wijkverbeteringsvraag is welkom.
 • Alle deelnemers zijn gelijkwaardig.
 • Iedereen komt aan het woord.
 • We werken aan de hand van een stappenplan. Als dat niet werkt, bedenken we een andere manier.
 • Iedereen is welkom en kan op ieder moment instappen. Maar we beginnen niet steeds opnieuw.
 • We nodigen altijd het Wijkplatform uit om mee te doen.
 • Een wethouder en/of een raadslid kan worden uitgenodigd.
 • Experts en ervaringsdeskundigen kunnen worden uitgenodigd.

 

Het eerste thema: een speel- en chill-plekkenplan

Iedereen die in Selwerd woont, moet plekken hebben om fijn te kunnen spelen, te chillen, te bewegen en elkaar te ontmoeten.

Welke plekken zijn geschikt voor welke soort activiteiten? En wie zullen daar gebruik van maken? Zo'n twintig actieve bewoners werken samen met deskundigen aan een toekomstbeeld.

De uitkomst gaat de ontwerpers van de gemeente helpen om de openbare ruimte zó in te richten dat de leefbaarheid en het woonplezier voor alle bewoners verbetert.

We werken toe naar een wijkplattegrond met daarop vier verschillende plekken voor 'multigebruik'.  Daarmee bedoelen we dat verschillende groepen bewoners elkaar hier kunnen ontmoeten voor verschillende activiteiten.

We hebben gekeken naar tal van plekken, maar niet overal is het mogelijk om die opnieuw in te richten. Op deze vier plekken zijn er mogelijkheden. Het zijn:

 • Park Selwerd
 • Het veldje achter de Aldi (Sparrenveld)
 • De zone bij het spoor
 • Achter het tunneltje van de Iepenlaan bij de begraafplaats

 

 

Die plattegrond gaat de gemeente helpen om de openbare ruimte beter in te richten.

Meer informatie: Daan Kingma, daan@sunnyselwerd.nl / 06 15 38 67 33

 


 

Verslagen van eerdere bijeenkomsten

Lees hieronder de verslagen van de eerdere bijeenkomsten in Werkplaats2.0


Meedoen

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen