Foto-speelplek-bovenaan-website__2

Speel- & Chillplekken

Selwerd heeft veel plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Maar niet elke plek is geschikt voor elke doelgroep. Daarom hebben bewoners in samenwerking met professionals samen locaties onderzocht. Dat gebeurde tijdens en na corona. Hun visie is klaar: het speel- en chillplekkenplan.

 

Het speel- en chillplekkenplan is het uitgangspunt om nu concrete plannen te maken voor de pleintjes en een paar andere plekken in de wijk. Dat doen we tijdens bewonersavonden. Omwonenden krijgen een uitnodiging. Over concrete invulling van de grote, algemene locaties kan iedereen in de wijk meedenken.

Werkplaats.jpg

Hier beginnen we

Binnenplein van de stempel Lijsterbeslaan - Populierenlaan - Beukenlaan – Iepenlaan (Oost)

Binnenplein van de stempel Ribesstraat – Elzenlaan – Vogelkersstraat – Spirealaan (West)

Planning
De eerste bewonersavonden om over de nieuwe inrichting van deze pleintjes te praten, waren op 27 en 30 oktober 2023.

Daarna is alle input verwerkt in de eerste schetsontwerpen, die je hieronder ziet.

De tweede bewonersbijeenkomsten:

  • Oost: Woensdag 31 januari stonden we met onze keet op het speelplein zelf van 13:00 tot 16:00 uur.
  • West: Dinsdag 6 februari was er bewonersbijeenkomst in Infopunt Sunny Selwerd van 19:30 tot 21:00 uur.

Hier hebben we we de schetsontwerpen bespreken. Jouw inbreng is nodig om tot een definitief ontwerp te komen.

Vervolg vermelden we zo snel mogelijk

Uitvoering: volgt

Kon je niet naar de bewonersavond?
Reageren via email kan ook: rogier@sunnyselwerd.nl

Schetsontwerpen en input:

Oost (Lijsterbeslaan/Populierenlaan/Beukenlaan/Iepenlaan)

Schetsontwerp en Input Binnenplein Oost


West (Ribesstraat/Elzenlaan/Vogelkersstraat/Spirealaan)

Schetsontwerp & Inpunt Binnenplein West

Bewonersavond Speelpleintje West

6 februari, 19:30 - 21:00 - Infopunt Sunny Selwerd

Achtergrondinformatie
De wijkverbetering is in volle gang. We leggen het warmtenet aan en we richten de stoepen, straten en pleintjes opnieuw in. Zo maken we de wijk mooier, groener en duurzamer.  We willen van de openbare ruimte fijn, veilig en aantrekkelijk maken. Met plekken die ruimte bieden voor sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen.

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen