De Huismeesters fase 1 appartementen

Goed wonen doe je samen in Selwerd

29 november 2021

Woningcorporatie De Huismeesters en de gemeente Groningen hebben samengewerkt aan een plan voor wijkvernieuwing waardoor mensen goed en prettig kunnen wonen in Selwerd. De Huismeesters sloopt de komende jaren 146 woningen en bouwt 293 duurzame woningen terug. Dit gebeurt in vier fases. Nieuwbouw vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025. Door de gefaseerde aanpak kunnen bewoners in de buurt blijven wonen of terugkeren. In 2021 is ook het besluit genomen om de portiek-etagewoningen aan de Lijsterbeslaan en Iepenlaan te slopen. De portiek-etagewoningen in de Kornoeljestraat en de Vlierstraat zijn al verbeterd.

Directeur-bestuurder Sije Holwerda van de Huismeesters: “Ons plan is zo opgezet dat er veel ruimte voor groen en ontmoetingsplaatsen wordt gecreëerd. Hierdoor ontstaat een wijk met een gezonde leefomgeving. De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd. Het is een plan waarop we trots zijn. We voegen diversiteit in aanbod toe waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor doorstroming in de wijk. Bewoners kunnen blijven wonen in de wijk omdat er ook woningen met een lift worden toegevoegd. De vervangende nieuwbouw biedt ook de kans om wat te doen aan het tekort aan woningen in de stad.”

De huismeesters fase 1 gezinswoningen

Samen maken we Sunny Selwerd

Het samenleven en goed wonen in een ongedeelde stad en wijk is het streven. Gemengde wijken zoals Selwerd waar bewoners goed en betaalbaar kunnen wonen. Een wijk met koopwoningen, sociale huurwoningen of woningen in de vrije sector. Wethouder Roeland van der Schaaf: “In Selwerd werken wij aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. Ik gun iedereen een plek waar je thuis bent, waar ruimte is om in de buurt te wandelen, te genieten van een groene leefomgeving met voorzieningen in een veilige wijk. Een Sunny Selwerd met trotse bewoners!”

De buurtvernieuwing is onderdeel van de hele wijkverbetering Sunny Selwerd. Met als doel het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Het gaat dus niet alleen over sloop, nieuwbouw en de herinrichting van straten. Het gaat ook over werk en inkomen, prettig wonen, veiligheid, sociale contacten en meedoen. Sunny Selwerd is een samenwerking tussen alle woningcorporaties, de gemeente Groningen en bewoners uit de wijk.

Onze pagina over dit project vindt je hier: https://www.sunnyselwerd.nl/projecten/nieuwbouw-huismeesters/

Meer uit de categorie: Nieuws