2020: wijkverbetering wordt nu écht zichtbaar

30 januari 2020

Sinds de wijkverbetering zo’n 2-3 jaar geleden begon, zijn er heel wat projecten gestart. Vooral ‘sociale projecten’ die gericht zijn op meedoen in de samenleving, gezondheid en bestrijding van armoede. Daar is al veel mee bereikt en dit blijven belangrijke doelen van Sunny Selwerd. Dit jaar staat daarnaast ook het duurzaam maken van de wijk op de agenda, we gaan plaats te maken voor nieuwbouw én we beginnen met het opnieuw inrichten van straten. Daarmee wordt de wijkverbetering voor iedereen zichtbaar.

Warmtenet

Rond de zomer begint Warmtestad met het aanleggen van een warmtenet in Selwerd, van zwembad De Parrel aan de Eikenlaan naar De Lariks, vervolgens door de Mispellaan en de Berkenlaan naar de Beukenlaan en Populierenlaan. Dit is een leiding met heet water, dat gebruikt wordt voor de verwarming van woningen. Een aantal flats van de woningcorporaties krijgt een aansluiting. Welke flats en wanneer precies: dat staat nog niet vast. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor verduurzamen van de andere huurwoningen is een ander belangrijk onderwerp. Niet alleen in 2020 maar voor de komende jaren, want de gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 aardgasvrij te zijn. Door bijvoorbeeld nu al te isoleren, heeft een woning minder energie nodig om comfortabel te zijn. Om echt aardgasvrij te worden is het belangrijk dat iedere woning op een slimme manier energie kan opwekken, energie kan besparen en duurzame energie kan gebruiken. 

Eigenaren van een koopwoning met een Vereniging van Eigenaren die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen advies en ondersteuning krijgen via Sunny Selwerd. 

Herinrichting 

Wijkverbetering Sunny Selwerd betekent dat we de komende jaren alle straten in de wijk opnieuw gaan inrichten. Dit jaar beginnen we met Selwerd-Zuid, De Lariks, de Mispellaan, de Berkenlaan, de Beukenlaan en de Populierenlaan. In Selwerd-Zuid is het nog niet zeker of er bij de herinrichting ook een warmtenet wordt aangelegd. Voor de andere straten geldt dat deze toch al open gaan om er leidingen voor het warmtenet in te leggen. De werkzaamheden zullen voor overlast zorgen, maar ze zijn ook een kans om er een fijnere plek van te maken. Het is bovendien een kans voor bewoners om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de herinrichting van hun straat. Bewoners gaan samen met de gemeente een plan maken. 

De werkzaamheden worden gepland in fasen, steeds voor een stukje van het tracé. Ook de herinrichting gaat dus stap voor stap. We beginnen in De Lariks. In januari staan de eerste bijeenkomsten voor omwonenden gepland, georganiseerd door Sunny Selwerd. Alle omwonenden krijgen een uitnodiging. Ook komen er bijeenkomsten voor de winkeliers van het winkelplein.

Nieuwbouw

Dit jaar gaat Nijestee ruimte maken voor nieuwbouw. Daarvoor is het nodig om enkele flats af te breken. De betreffende huurders zijn hierover al een tijd geleden geïnformeerd en de laatsten verhuizen dit jaar naar een andere woning. De werkzaamheden starten met een groot feest voor heel Selwerd op 14, 15 en 16 februari.

Er worden de komende tijd verschillende bewonersbijeenkomsten georganiseerd waar u informatie kunt krijgen maar ook kunt meedenken over de projecten. Houdt uw brievenbus dus in de gaten! Meer informatie over de werkzaamheden vindt u ook op sunnyselwerd.nl, warmtestad.nl en op de website van uw woningcorporatie. De digitale Sunny Selwerd-nieuwsbrief houdt u op de hoogte van deze en andere projecten.

Het waarschijnlijke tracé van het warmtenet
Meer uit de categorie: Nieuws, Warmtenet