Categorie: Warmtenet

juli 8, 2020 Maarten 6 comments

Wijkcirculatieplan Selwerd 2020 – eenrichtingsverkeer Mispellaan Ruimte om de wijk mooier te maken Om de wijk mooier te maken is ruimte nodig. Die ruimte kunnen we gebruiken voor ontmoeten, spelen, groen en sporten. Die ruimte ontstaat door van de Mispellaan een éénrichtingsweg te maken. Dat zorgt er bovendien voor dat auto’s minder hard gaan rijden en…

juni 24, 2020 Maarten No comments exist

Wijkvernieuwing voor, door en met bewoners krijgt flinke impuls Sunny Selwerd maakt zich op voor de toekomst Het College van B&W wil alle openbare ruimte in Selwerd weer toekomstbestendig maken en stelt de raad voor een uitvoeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen.De openbare ruimte in Selwerd scoort onder het stedelijk gemiddelde en dit is goed zichtbaar…

juni 16, 2020 Maarten No comments exist

Gisteren in het NRC Handelsblad, een artikel over de moeilijke opgave om huiseigenaren van het gas af te krijgen zonder dat ze zich blauw betalen. Naar aanleiding van de verkenning van mogelijkheden in De Larix in Selwerd, ging het NRC in gesprek met bewoners en de gemeente. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/15/iedereen-van-het-gas-af-behalve-huiseigenaren-a4002861

mei 25, 2020 Maarten 2 comments

Wat vindt jij mooi voor de groene recreatie-zone in de Mispellaan? Afgelopen week kon iedereen in Selwerd een aantal ideeën ‘liken’. Dat kon op De Stem van Groningen en via de brief die huis aan huis was bezorgd. Ruim 100 mensen deden mee. Dit is de top 5 van dingen die iedereen het liefste wil:…

april 22, 2020 Maarten No comments exist

Vanwege werkzaamheden van WarmteStad zal de Eikenlaan op 28 en 29 april deels zijn gestremd. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Elzenlaan en de Dierenriemstraat. De werkzaamheden vinden plaats voor de Vensterschool. Fietsverkeer zal via het parkeerterrein worden omgeleid. De werkzaamheden zijn naar voren geschoven vanwege het verminderde verkeer op de Eikenlaan.  In verband met…

maart 9, 2020 Maarten No comments exist

Mocht je je afvragen wat die krabbels op de weg doen, her en der te zien in de wijk? Deze week zullen er op de route van het warmtenet her en der proefsleuven worden gemaakt om te controleren of de bekabeling op papier overeen komt met wat er daadwerkelijk in de grond zit. Een eerste…

januari 30, 2020 Maarten No comments exist

Sinds de wijkverbetering zo’n 2-3 jaar geleden begon, zijn er heel wat projecten gestart. Vooral ‘sociale projecten’ die gericht zijn op meedoen in de samenleving, gezondheid en bestrijding van armoede. Daar is al veel mee bereikt en dit blijven belangrijke doelen van Sunny Selwerd. Dit jaar staat daarnaast ook het duurzaam maken van de wijk…

januari 29, 2020 Maarten No comments exist

Wijkvernieuwing met bewoners: energie besparen, WarmteStad en herinrichting Nieuwe Energie in Selwerd In de wijk Selwerd worden dit jaar zes straten opnieuw ingericht. Bewoners en de gemeente bespreken hoe ze de aanleg van het warmtenet van WarmteStad kunnen benutten om de wijk fijner en duurzamer te maken. Voetgangers en fietsers krijgen in mooiere straten meer…

januari 9, 2020 Maarten No comments exist

Uitnodiging bijeenkomsten herinrichting straten Aankomende maand staan er een aantal bewonersbijeenkomsten te gebeuren vanwege de herinrichting van straten in de wijk. De bewoners van deze straten zijn hier specifiek voor uitgenodigd om mee te denken hoe de straten er straks uit moeten zien. Selwerd-Zuid:We willen van Selwerd-Zuid een groene, veilige en leefbare buurt maken. Nu…

november 27, 2019 Maarten No comments exist

In 2020 legt Warmtestad in Selwerd een warmtenet aan. Dit warmtenet zorgt ervoor dat aangesloten huishoudens duurzame warmte kunnen gaan gebruiken in plaats van aardgas. In het kader van de wijkverbetering Sunny Selwerd richt de gemeente Groningen de straten waar het warmtenet wordt aangelegd daarna opnieuw in.Dat geldt ook voor het stuk aan het deel…