Bomen hofje Prunusstraat

Veel bomen verdwenen, geen kwamen terug ...

... aldus Peter de Vries, bewoner aan het hofje/speeltuintje tussen de Prunusstraat, Berkenlaan, Acacialaan en Esdoornlaan (hetzelfde stuk waar ook de koffiekar stond). Hij bedacht een plan voor het herplanten van bomen in deze 'stempel' en haalde handtekeningen voor draagkracht op bij de andere bewoners rondom dit hofje. Met veel succes en na gesprekken met de gemeente Groningen en woningcorporatie Patrimonium zullen dit jaar de bomen daadwerkelijk geplant worden.

Van het zomer wordt eerst de irrigatie aangepakt, en dit najaar volgen dan daadwerkelijk de bomen.

22 november was het dan zover. De drainagewerkzaamheden waren klaar en de eerste boom kon in de grond. Initiatiefnemer Peter de Vries en de kinderen uit de buurt hebben de eerste boom geplant.

Doelen bij dit project: