Werkzaamheden

11 juli 2021

Deze zomer wordt er hard gewerkt aan de wijkvernieuwing. WarmteStad legt leidingen voor het warmtenet in de grond en daarna krijgen de straten een nieuwe inrichting.

Het kruispunt Mispellaan-Esdoornlaan blijft tot 26 juli afgesloten voor auto’s. Hier legt WarmteStad het warmtenet aan. Voor voetgangers en fietsers/brommers (lopend) is er een doorgang.
In de Mispellaan tussen de Elzenlaan en Esdoornlaan is de herinrichting begonnen. De straat wordt versmald en eenrichtingsverkeer. Daardoor komt er meer ruimte om aan de vijverkant een groene recreatiezone te maken. De werkzaamheden aan de straat zijn voor de bouwvak klaar.
Het kruispunt Mispellaan-Berkenlaan: hier is het warmtenet aangelegd. De straat russen De Berk en Park De Es blijft na de herinrichting afgesloten voor auto’s. Er komen plekken om elkaar te ontmoeten en bomen. Na de zomer zijn de Berkenlaan en Beukenlaan om De Es tot de Iepenlaan aan de beurt voor herinrichting.
In de Mispellaan voor de Berkenflat zijn een duiker (een dikke buis) en het warmtenet aangelegd. Zodra dat klaar is, komt hier het Experiment Mispelplein. Hier gaan we met bewoners en organisaties in de wijk onderzoeken aan wat voor activiteiten er behoefte is in Selwerd. Dat doen we met een aantal tijdelijke inrichtingen en voorzieningen. Ook na het Experiment blijft dit stukje Mispellaan een gebied voor voetgangers en fietsers, en afgesloten voor autoverkeer.
Op 2 juli hielden de uitvoerders van de werkzaamheden een open dag.

Fotografie: Hans Mulder

Meer uit de categorie: Nieuws