Werkzaamheden in de wijk

27 maart 2023
Foto: Hans Mulder

In de Esdoornlaan werkt Enexis aan het verleggen en vernieuwen van stroomkabels. Dit is ter voorbereiding van de aanleg van het warmtenet en aanleg nieuwe riolering, wat hierna zal volgen. In de periode van 27 maart tot 5 april zal de weg tussen de Acacialaan en Maluslaan gedeeltelijk op bepaalde momenten zijn afgesloten.

In de Eglantierstraat is Nijestee begonnen met de aanleg van de voortuinen en binnentuin.

Foto: Hans Mulder

In opdracht van de Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, is aannemer Visser-Smit Hanab in de Spaanse Aakstraat in Selwerd begonnen met de vernieuwing van de oude waterleiding en elektriciteitskabels. Als deze leidingen zijn vervangen en de trottoirs weer zijn herlegd, zal er spoedig worden gestart met de aanleg van het nieuwe Warmtenet en de vernieuwing van het riool. Dit is het begin van de nieuwe inrichting van Selwerd-Zuid.

De Kastanjelaan is vanaf de Moesstraat tot het Noorderstation niet begaanbaar vanwege werkzaamheden rondom het Noorderstation. Ook is de Noorderstationsstraat volledig afgesloten. Het station is bereikbaar via de Eikenlaan en Van Oldebarneveltlaan. Voor voetgangers is het voetpad tussen de Spaanse Aakstraat en het station ook begaanbaar.

Meer uit de categorie: Nieuws