Webinar over leefbare wijken

1 juni 2022

Op 14 april jl. organiseerden tien organisaties uit de landelijke Actieagenda wonen en betrokken partners uit de stad Groningen een webinar over goed wonen in leefbare wijken. Want wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving horen immers bij elkaar. Het ging over de wijkvernieuwing Sunny Selwerd en werd uitgezonden vanuit wijkrestaurant De Duindoorn.

Aan tafel landelijke bestuurders, o.a. Lex Staal van Sociaal Werk Nederland en Martin van Rijn van Aedes. Ook schoof wethouder wijkvernieuwing Roeland van der Schaaf aan, plus mensen van woningcorporaties, Warmtestad en WIJ Groningen. Ook bewoners en betrokkenen vanuit de wijkvernieuwing Sunny Selwerd waren aanwezig, zoals buurtregisseur Daan Kingma.

Wat ‘nemen we mee’?

In het webinar werd ingegaan op vragen als: wat is kenmerkend voor de wijkaanpak in Selwerd? En hoe kan dit bijdragen aan leefbare en vitale wijken? Met de buurtregisseur werd gesproken over de participatiekant van het wijkvernieuwingsverhaal en het belang van sociale verbondenheid en hoe deze tot stand gebracht kan worden. Directeur Dick Takkebos van Warmtestad lichtte toe hoe de energietransitie kan bijdragen aan wijkvernieuwing en er werd van gedachten gewisseld over hoe wonen en zorg goed met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Kijk hier het webinar terug https://youtu.be/KefW8jFMKZ8

Meer uit de categorie: Nieuws