Verslag vervolg Wijkgesprek

7 mei 2020

Beste deelnemer aan het wijkgesprek over veiligheid in Selwerd,

Op 19 september bent u aanwezig geweest bij het wijkgesprek over veiligheid in Selwerd. Het wijkgesprek was met oud-burgemeester Peter den Oudsten, officier van Justitie Sanne Kromdijk en districtschef Monique Pennings van de politie, in de Buurt- en Speeltuin Vereniging Selwerd. Wij hebben u daarna een verslag van deze bijeenkomst gestuurd. Daarin hebben we zo goed mogelijk willen aangeven hoe politie, de gemeente, WIJ Groningen en andere betrokkenen de besproken onderwerpen hebben opgepakt. Graag geven wij u een korte update van de acties. Al zijn enkele acties nu tijdelijk minder relevant vanwege de coronacrisis.

Samen overlast van jeugd en jongeren aanpakken

In Selwerd ervaren bewoners veel overlast van jongeren. Sommige jongeren hangen rond op straat en geven overlast of erger. Denk aan stenen gooien, schelden, maar ook zijn er in de wijk auto’s bekrast, autospiegels vernield en ramen ingegooid. Niet alle incidenten zijn aan jeugd te koppelen en het gaat zeker niet om alle jongeren. 

“Aanwijsbaar crimineel gedrag sporen we op”, aldus de chef van de politie tijdens het wijkgesprek. “Na een stevig onderzoek hebben we een aantal jongeren aangehouden. Zij zijn een grens over gegaan en dit wordt bestraft. Daarnaast werken we met gemeente, jeugdwerk en instanties samen om die jongeren weer op het rechte pad te krijgen.” Er zijn twee kanten: het bestrijden van het vandalistische en criminele gedrag, maar ook het helpen van deze jongeren. Het gaat vaak om jongeren met bijvoorbeeld veel problemen thuis. Ook daar moet oog voor zijn. 

De oproep aan u als bewoner van Selwerd blijft: wij kunnen dit alleen samen! Graag snel en consequent overlast en vandalisme blijven melden. Dan krijgen we zicht op wanneer en hoe vaak de overlast er is. En om wie het gaat. Dan kunnen we beter controles uitvoeren en in actie komen. Heeft u foto’s van de overlastgevers gemaakt? U kunt deze beter aan de politie sturen dan op Facebook zetten. Wat u weet, weet de politie ook graag. 

De oproep van straathoekwerker Shem Rogers geldt ook nog steeds: Hij vraagt de bewoners om eerder in gesprek te gaan met de jeugd. “Wacht niet te lang tot je ergernis hoog is opgelopen. Ga vanaf het begin in gesprek en geef aan: houd rekening met ons. Deel je ervaringen, leg het uit, geef eens een schouderklopje, in plaats van lang wachten en dan boos worden.”

Vanuit de wijk werd gevraagd of er meer kan worden georganiseerd voor jongeren, zodat ze hun vrije tijd beter en op een positieve manier kunnen besteden. Wijkvernieuwing Sunny Selwerd heeft dit opgepakt. Een aantal jongeren gaat onder begeleiding het basketbalveld naast het fietspad richting de Hanze opknappen, of zoals jongeren dat onderling noemen “pimpen”. Hierdoor krijgen de jongeren zelf een rol en een stem en dragen zij positief hun steentje bij aan de wijk. De start van dit project is helaas uitgesteld vanwege de maatregelen tegen corona.

Andere activiteiten voor jongeren zijn (als de maatregelen tegen corona zijn ingetrokken): 

Donderdag:
Chill-out
18:30-20:30
12 t/m 18 jaar
BSV Selwerd

Vrijdag:
Middag Chill-out
14:00-16:30
9 t/m 15 jaar
Vensterschool/Sonde2000

Straathoekwerker Shem Rogers is te bereiken via WIJ Selwerd. wijselwerd@wij.groningen.nl. Wijkagent voor Selwerd is Fred Wilbrink. U kunt ook hem benaderen, of een van zijn collega’s van Politie Groningen, via tel. 0900 8844. Meldingen voor de politie kunt u doen via 0900-8844. Anoniem melden kan via “meld misdaad anoniem” via 0800-7000 of via de website https://www.meldmisdaadanoniem.nl/contact/ .

Een aantal bewoners ervaart overlast van studenten. Het gaat vooral om geluidsoverlast midden in de nacht. Burgemeester en politie vragen de mensen om ook dit te blijven melden, zodat het probleem beter in beeld komt en er eventueel maatregelen kunnen worden genomen. 

Verkeer 

  • Meerdere bewoners gaven aan dat ze het winkelcentrum niet veilig vinden. Door het voetgangersgebied wordt gereden met fietsen, brommers en scooters. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor wandelaars, zeker voor mensen die slecht ter been zijn. De politie gaf aan dat er meerdere boetes zijn uitgedeeld tijdens controles, maar dat ze niet 24 uur per dag kunnen controleren. Bewoners vroegen of de inrichting van het plein kan worden aangepast. Wijkvernieuwing Sunny Selwerd heeft hierover overleg gehad met de eigenaar van het winkelcentrum. Dit wordt binnenkort verder opgepakt. 
  • Ook meldden meerdere mensen dat het verkeersbord bij het winkelcentrum te hoog hangt, waardoor mensen het niet zien. De gemeente heeft dit bord inmiddels iets lager gehangen. Het hangt nu op de hoogte van de landelijke richtlijnen: 2,20 meter vanaf de grond tot de onderkant van het bord. Lager is niet verstandig vanwege eventueel letsel en diefstal.

Verder kwamen aan bod:

  • Oversteek Eikenlaan / Spaanse Aakstraat: de gemeente vindt het hier voldoende overzichtelijk en veilig. Wel gaat de gemeente het groen laag houden voor het overzicht. 
  • Verkeersveiligheid Eikenlaan: de instellingen van de stoplichten staan goed. Als dit wordt veranderd, staat het verkeer veel langer vast. Op de voetgangersoversteek op de Eikenlaan richting het verkeerslicht hebben voetgangers juridisch gezien voorrang.
  • Er waren klachten over fietsers in park Selwerd. Volgens bewoners fietsen zij over de paden, voetpaden en het losloopgebied voor honden. De gemeente heeft zich erover gebogen. Het park is ingericht met een duidelijk fietspad voor het doorgaande verkeer en andere paden voor recreatie. Juridisch gezien mogen fietsers deze paden gebruiken. Wij verwachten van alle mensen in een park dat ze zich aanpassen aan de omstandigheden en rekening houden met elkaar. Omdat het park goed is ingericht is, neemt de gemeente hier geen extra maatregelen. 
  • Verlichting bij de Vensterschool: In de eerste week van januari zijn de grondspots bij de Vensterschool vervangen. De spots in het pad zijn vervangen door spots aan de gevel op het informatiebord.
  • Er is ook een opmerking gemaakt over het dimmen van het licht. De gemeente heeft in de stad ongeveer 60& van de verlichting gedimd (daar waar de verlichting hier geschikt voor is). Het dimmen gaat in stapjes. Alle verlichting start op 90%, waarbij er om 19 uur (-20&), 21 uur (-20%) en 23 uur (-10%) wordt gedimd. Dit levert een forse energiebesparing op, terwijl de lampen kunnen blijven branden. De totale energiebesparing is zo groot dat hiervan ongeveer 300 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Ook gaan de lampen langer mee.
  • Bewoners hebben het gevoel dat er in veel 30 km-straten te hard wordt gereden, ook door bussen. De gemeente heeft bekeken of duidelijker zichtbaar kan worden gemaakt dat het 30 km-wegen zijn. In het voorjaar komen snelheidsdisplays op een aantal locaties in de wijk. Dit voorjaar wordt uitgezocht of er maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het cijfer 30 op de weg of herhalingsborden. Er is ook contact gezocht met Qbuzz over bussen die te hard rijden. De klachten zijn onder de aandacht gebracht van de buschauffeurs.

Qbuzz verzoekt bewoners zelf bij het bedrijf te melden. Dat kan via tel. 0900 – 728 99 65, WhatsApp: 06 – 5747 4275, of het contactformulier op de website van Qbuzz” https://www.qbuzz.nl/gd/service-contact. 

Onderhoud en melden gebreken in de openbare ruimte

Is er iets stuk op straat? Ligt er veel zwerfvuil? Ook dat kan bijdragen aan een gevoel van onveiligheid.. Wij vragen alle wijkbewoners om kapotte verlichting, hard gegroeid groen, zwerfvuil en losliggende tegels te melden bij de gemeente. Geef daarbij de exacte plaats aan. Scheefliggende stoeptegels kunt u het beste melden via de app of WhatsApp, omdat u dan een foto kunt meesturen.

Melden kan via tel, 14 050, WhatsApp 06 12 82 39 73, of via de app Slim Melden voor de smartphone. 

Overlast en zorg melden

Hebt u overlast van mensen of evenementen of maakt u zich zorgen over iemand in de buurt? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg:  https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Dat kan ook telefonisch via (050) 587 58 85. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Digitale nieuwsbrief Sunny Selwerd

Op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk en van de wijkvernieuwing? Sunny Selwerd brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief voor bewoners uit. U kunt zich aanmelden via https://www.sunnyselwerd.nl/contact/.

Nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid en bijdrage aan het gesprek!

Met vriendelijke groet,

Meer uit de categorie: Nieuws, Veiligheid