Selwerd Bereikbaar

27 mei 2020

Met de bus
Het OV-bureau Groningen-Drenthe wil de busroutes door Selwerd in 2021 veranderen. Het OV-bureau regelt het busvervoer in de gemeente Groningen. Het voorstel is dat lijn 9 in 2021 niet meer door de wijk rijdt. De lijn gaat dan via de Eikenlaan rechtstreeks naar het Noorderstation.

We willen dat Selwerd goed bereikbaar blijft. Daarom heeft Sunny Selwerd met het OV-bureau afgesproken dat lijn 10 straks via de Noordelijke Ringweg en de Iepenlaan naar het Noorderstation rijdt. Zo blijven de begraafplaats en De Es bereikbaar per openbaar vervoer. De plannen zijn nog niet definitief. U kunt tot 4 juni reageren met als titel: dienstregeling 2021.
Per e-mail: ov@groningen.nl
Per brief: Gemeente Groningen
Afdeling Stadsontwikkeling
T.a.v. secretariaat Ruimtelijk Beleid & Ontwerp
Postbus 7081, 9701 JB Groningen

De officiële informatie vindt u hier: https://www.ovbureau.nl/actueel/2020/voorgenomen/

Met de buurttaxi
Buurttaxi Selwerd kan meer mensen tegelijk vervoeren. Het wagenpark is uitgebreid met een grotere elektrische auto. Meer mensen kan alleen indien de corona-regels dat toestaan.

Meer uit de categorie: Nieuws