Muurschildering maakt Selwerd mooier

5 oktober 2022

Op zaterdag 8 oktober wordt er een muurschildering onthuld op de Lijsterbeslaan. Dit op initiatief van wijkbewoonster Anita. Met behulp van een opbouwwerker en cultuurcoach is er een mooi plan gemaakt om de straat mooier te maken. Het kunstenaarsduo VAAF heeft de muurschildering gemaakt. Buurtkinderen mogen zaterdag helpen het kunstwerk af te maken.

Ontwerp

Kunstenaarsduo VAAF heeft het ontwerp van de muurschildering gemaakt op basis van gesprekken met de bewoners. Het kunstwerk is een sprankje vrolijkheid. Dit kan de wijk Selwerd goed gebruiken nu er veel werkzaamheden zijn die in het teken staan van de Wijkvernieuwing Sunny Selwerd.

Sunny Selwerd

Alles wat in Selwerd wordt gedaan aan wijkvernieuwing noemen we Sunny Selwerd. Dit moet bijdragen aan meer gezondheid en meer welbevinden van de bewoners. Sunny Selwerd gaat dus niet alleen over sloop, nieuwbouw en de herinrichting van straten. Het gaat ook over werk en inkomen, prettig wonen, veiligheid, sociale contacten en meedoen. We zijn erg blij dat Christelijke Woningstichting Patrimonium vanuit leefbaarheid dit initiatief ook financieel steunt omdat zij eraan hechten dat het in wijken waar Wijkvernieuwing plaatsvindt prettig wonen blijft.

Hoop

Buurtregisseur Daan Kingma: “Mensen ervaren momenteel veel overlast van de werkzaamheden en veranderingen in de wijk. De sociale cohesie is in het geding en men heeft weinig vertrouwen in de overheid. Dat dan juist nu bewoners met initiatieven komen om hun eigen wijk mooier en gezelliger te maken, geeft mij de hoop dat veel mensen in deze lastige tijd er wel het beste van willen maken.”

Nieuwe initiatieven

Er is in Selwerd veel ondersteuning voor nieuwe initiatiefnemers. Wijkbewoners kunnen o.a. aanbellen bij het buurt- opbouwwerk van WIJ, het wijkplatform, de cultuurcoach van Vrijdag of het Wijkbedrijf voor hulp bij hun initiatief. Maar nu is het eerst tijd om de mijlpaal van de allereerste muurschildering van kunstenaars te vieren.

Meer uit de categorie: Nieuws, Noabers