De inrichting van straten en pleintjes? Die bedenken we met u!

25 september 2021

En dan verschijnen er ineens graafmachines in de straat. “We gaan het warmtenet aanleggen en daarna de boel opnieuw inrichten”, hoor je. Of: “Hier komt de jeu de boules-baan”. Of: “Dit stukje wordt autovrij”. Je staat voor een voldongen feit. Voor bezwaar maken is het te laat. Hoe kan dat?

Bij de start van de wijkvernieuwing, een paar jaar geleden, besloten de gemeente, de woningcorporaties en WIJ Selwerd om de bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij het maken van plannen. Uit onderzoek was gebleken dat ook veel bewoners dat graag wilden. En zo gebeurt het nu.

U wordt op tijd betrokken

Hoe? We bellen aan en/of u krijgt uitnodigingen per post. Houd uw brievenbus dus in de gaten!

U bent uitgenodigd

Lang voordat de werkzaamheden starten, soms wel meer dan een jaar, valt er bij omwonenden en andere betrokkenen een brief in de bus met een uitnodiging om mee te denken. Soms worden mensen ook actief benaderd. Dan staan er mensen van de wijkvernieuwing op de stoep, of ze bellen. “Wilt u meedenken?” Op dat moment ligt er nog geen plan, er staat nog niets vast. Wel zijn er een aantal uitgangspunten van de gemeente, want niet alles kan en mag. Het plan moet wél haalbaar zijn.

Op deze manier hebben al heel wat Selwerders meegedacht over hun straat of pleintje. In de Sunny Selwerd Werkplaats2.0 maken zo’n dertig mensen uit de hele wijk samen met deskundigen een advies voor de gemeente over de inrichting van een aantal grotere plekken in de buurt, het zogeheten Speel- en chill-plekkenplan.

U voelt zich overvallen

“Maar op het moment dat vlakbij jouw huis de schop de grond in gaat, besef je pas echt dat er wat gaat veranderen”, aldus buurtregisseur Daan Kingma. “Logisch dat je dan aan de bel trekt.” Dat gebeurde bijvoorbeeld deze zomer in de Mispellaan, bij de Berkenflat. Dit stukje werd afgesloten voor verkeer en langs de flat kwam gras, met de bedoeling daar wat spel- en speelactiviteiten te realiseren. Ondanks alle communicatie en uitnodigingen om mee te denken, kwam dat voor een paar bewoners onverwacht. Inmiddels is er met hen gepraat en wordt er naar oplossingen gezocht.

Let op de brievenbus

Projectleider Lotje Paauwe: “De komende periode gaat er heel veel gebeuren. De wijkvernieuwing krijgt vaart. We gaan aan de slag in de Berkenlaan en Beukenlaan, in Selwerd West denken bewoners nu mee over buurtwarmte en de herinrichting van hun straten, in Selwerd Zuid is men in gesprek over buurtwarmte…”

De boodschap: houd je brievenbus in de gaten, abonneer je op de nieuwsbrief, lees deze pagina in de Nummer één. Zo bent u tijdig op de hoogte.

Meer uit de categorie: Nieuws