Buurthuiskamer Beukenlaan gaat sluiten

1 maart 2023

Na 2 jaar is het project Buurthuiskamer Beukenlaan 13 afgerond. Het doel van dit project was om de veiligheid te verbeteren, de overlastmeldingen aan te pakken en de sociale cohesie te verbeteren. Er is gebleken dat de overlastmeldingen sterk zijn verminderd. Door de lockdowns vanwege corona en de afstand die we moesten bewaren tot elkaar hebben we veel minder leuke samenkomsten in de buurhuiskamer kunnen organiseren. Ook bleek dat veel van de omwonenden minder behoefte hadden om buurthuisactiviteiten te organiseren die bijdragen aan de sociale cohesie. Er zijn wel groepen bewoners die zich met elkaar verbonden voelen en zich in willen zetten in de buurt, maar zij ontmoeten elkaar liever op het speelplein en in de straat. Hier willen we op inhaken als Sunny Selwerd. Sunny Selwerd blijft dus aanwezig in Selwerd-Oost en we gaan verder met waar we mee bezig waren: met het betrekken van bewoners bij activiteiten en bewonersinitiatieven ondersteunen. Dit doen we met twee doelen. Ten eerste willen samen met de bewoners een sterke wijk maken, met mooie pleinen en straten. Ten tweede willen we bereiken dat de oude en nieuwe bewoners elkaar leren kennen. Een eerste aanzet hebben we gegeven door het gezamenlijk ontwerpen van de groenstrook aan de Vlierstraat. De volgende stap is het verder invullen van het Speel- en Chillplekken Plan. Want samen maken we de wijk!

Meer uit de categorie: Nieuws, Noabers