Boomspiegels

De straten in Selwerd ...

... kunnen wel een opfleurbeurt gebruiken, aldus vele bewoners. Één van die bewoners was Fred Pelster uit de Berkenlaan. Tijdens de bewonersavond in november 2017 opperde hij ook een oplossing: beplant de boomspiegels (het stukje grond rondom de bomen op het trottoir) met planten en bloemen. Wijkplatform Selwerd vond dit een geweldig idee en beloonde deze met een cheque van €500,- voor de uitvoering. Dhr. Pelster ging om tafel met medebewoners, de buurtconciërge en mensen van Wijkbedrijf Selwerd en de gemeente Groningen. Het resultaat is dat er twee straten worden aangepakt.

De aftrap was woensdagochtend 18 april in de Acacialaan vlak voor de basisschool De Wegwijzer, waar samen met leerlingen van die school de eerste boomspiegels werden beplant. De rest zal volgde op zaterdag 21 april in de Eglantierstraat.

Inmiddels springen de beplantingen op in de wijk. Ze zijn elders gespot in onder meer de Ribesstraat, Esdoornlaan, Acacialaan, Vlierstraat en Gelderse Roosstraat. Mocht je nu ook een boomspiegel willen beplanten? Neem dan contact op met de groencoördinator van de gemeente Groningen, de buurtconciërge of gebruik het contactformulier hiernaast.

Initiatiefnemer Fred Pelster ontvangt de cheque uit handen van wethouder Paul de Rook en Gerard Krouwels, voorzitter van Wijkplatform Selwerd.

Een kort filmpje waarin Fred Pelster aan het woord is

Doelen bij dit project:

De eerste boomspiegel aan de Acacialaan wordt beplant door dhr. Pelster samen met kinderen van basisschool De Wegwijzer.