Welkom in de Wijk

Al die instanties, organisaties en voorzieningen ...

... zijn voor bewoners die hier al jaren wonen niet altijd even duidelijk. Laat staan voor de mensen die hier nieuw komen wonen. Wijkplatform, Wijkbedrijf, Wijkcentrum, WIJ, en Wijkverbetering, of Buurtconciërge, Buurt- en Speeltuinvereniging, Buurtrestaurant, Buurttaxi en Buurtbode. Zomaar een greep. Weet u het verschil? Weet u wie wat doet?

Welkom in de Wijk is een initiatief om een informatiemap samen te stellen met alle instanties in de wijk. Een actuele verzameling van informatie van verenigingen, huisartsen, apotheek, ondernemers, organisaties, scholen, kerken en moskee. Tevens zal de map een informatieboekje over de geschiedenis van Selwerd bevatten. Deze map is speciaal bedoeld voor de nieuwe wijkbewoners.

Doelen bij dit project: