Voortuinen

De aanblik van de wijk ...

... die wordt grotendeels bepaald door de aanblik van de voortuinen, aldus veel bewoners. En verspreid over de wijk zijn er veel die een verwaarloosd uiterlijk hebben of grotendeels versteend zijn. Operatie Steenbreek en Wijkbedrijf Selwerd hebben daarop de handen ineen geslagen om dat, samen met de bewoners, aan te gaan pakken. Het idee is dat bewoners die het om welke redenen niet meer op kunnen brengen hun tuin te onderhouden hierin te ondersteunen.

We zoeken nog enthousiaste mensen die mee willen helpen met dit project. Ook kun je je eigen voortuin aanmelden indien deze is versteend of er een maatschappelijke noodzaak is waardoor de tuin verwaarloosd zijn geraakt. Dat kan door middel van het contactformulier hiernaast.

 

Bericht van de Gezinsbode

Bericht van RTV Noord

Doelen bij dit project:

De gegevens, ingevuld in bovenstaand contactformulier, komen terecht bij de projectleider van het Voortuinenproject. Ze zullen gebruikt worden om contact met u op te nemen en uw situatie te beoordelen (in geval van aanmelden van een tuin). Na realisatie of beoordeling en mogelijke afwijzing zullen uw gegevens gewist worden. Meldt u zich aan als vrijwilliger, dan zullen uw gegevens bewaard worden zolang u als vrijwilliger actief blijft.