Verslag

Herinrichting Populierenlaan & Beukenlaan

15-01-2020

Bewonersbijeenkomst 15 januari 2020
Populierenlaan en Beukenlaan

Onderwerp:
Meedenken en meepraten over verbetering van dit stukje Selwerd.
Er zijn 4 thema’s: verkeer, groen, omgaan met elkaar en gebruik van de openbare ruimte.

Aanleiding:
Als het warmtenet eind 2020 wordt aangelegd in de Populierenlaan en Beukenlaan, is dat een kans om de straten anders in te richten.
Daarmee kunnen we een aantal dingen verbeteren en problemen oplossen. Bijvoorbeeld zorgen voor veilige oversteekplaatsen, zorgen voor minder parkeeroverlast en minder wateroverlast, meer groen en een fijne omgeving voor mens en dier.

Over het Warmtenet:
WarmteStad gaat een warmtenet aanleggen. Dat is een leiding met heet water, bedoeld om woningen te verwarmen. De leidingen komen onder het wegdek. Daarvoor moet de straat worden opengebroken. Dat geeft overlast. Als het zover is, krijgt u hierover meer informatie.
Het is de bedoeling dat flats van de woningcorporaties een aansluiting krijgen op het warmtenet. Dat kan vrij gemakkelijk, omdat die nu blokverwarming hebben.
De eengezinswoningen krijgen voorlopig geen aansluiting. Dat is nog te duur.

Verbeterpunten en ideeën van bewoners
Thema Groen:
 Groenstrook aan de oostkant langs het water achter de Populierenlaan is nu slecht onderhouden en vies. Ideeën: meer doorkijkjes, fitness voor ouderen, visplekken en een kinderboerderij.
 De afsluiting van de Populierenlaan (de knip): geen legoblokken maar maak er een groene (gedeeltelijke) knip van.
 Bestrating: geen asfalt maar klinkers, dat is vriendelijker
 Nette voortuinen
 Andere bomen in de Populierenlaan

Gebruik openbare ruimte:

 Groenstrook bij het water achter de Populierenlaan: vroeger waren hier rozenperkjes en bankjes. Nu zijn er hangjongeren. Het is slecht onderhouden. Ideeën: mooie oeverbegroeiing, plekken om te vissen en hard te lopen, verbinden met andere groene plekken in de buurt zodat je een rondje kunt wandelen.
 Bomen behouden maar geen Populieren (maken de bestrating kapot)
 Zorgen dat het verkeer minder hard kan rijden.
 Pleintjes zijn mooi maar sommige voelen onveilig. Maak van 1 pleintje een buurtparkje waar iedereen komt, plekken waar meer mensen komen voelen veiliger
 Eenrichtingsverkeer

Verkeer:
 Er wordt slecht geparkeerd, zeker rond Utopia. Er moet voldoende ruimte zijn om veilig te fietsen, met de auto te rijden en over te steken
 Een spiegel bij de dode hoek van Utopia
 Door (fout) geparkeerde auto’s kan je je container niet kwijt. Niet duidelijk waar je die moet neerzetten
 Tevredenheid over het fietsen in de wijk
 Eenrichtingsverkeer
 Verkeersdrempels, wegversmallingen en ‘knippen’ zodat mensen langzamer rijden

Omgaan met elkaar:
 Je moet je welkom kunnen voelen in de wijk. Stel je aan je buren voor en wacht niet op de ander.
 Dit is een buurt van leven en laten leven. We accepteren dat andere mensen andere meningen hebben, maar willen elkaar geen overlast geven. Helaas gebeurt dat wel en je weet wie het zijn. Ondanks dat hebben we best goed contact met elkaar
 Pleintjes, donkere plekken voelen niet veilig. Mensen bedenken zelf dingen om jongeren weg te jagen die overlast geven. Zorgen dat het veilig is voor iedereen. Als iedereen meer gebruik maakt van de openbare ruimte, verdwijnt de overlast
 Fitnessplekken voor oud en jong

Afsluiting en vervolg
Er zijn nog veel meer dingen genoemd. Dit zijn de meest genoemde punten. Niet iedereen wil hetzelfde. We gaan zoeken naar een mooie middenweg. Blijf met elkaar in gesprek.

De plekken waar het warmtenet langskomt, worden het eerste aangepakt.
De groentjes (zoals de pleintjes) hebben wat minder haast.
Er komt een voorlopig ontwerp. Iedereen in Selwerd kan dan zijn mening daarover geven. Waarschijnlijk via internet.

31 maart moet het definitieve ontwerp klaar zijn.

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen