Verslag

Herinrichting Selwerd-Zuid

23-01-2020

Bewonersbijeenkomst - 23 januari 2020
SUNNY SELWERD

Adres Wijkcentrum de Berk | Berkenlaan 238 | 9741 JV Groningen
Tijdstip 23 februari 2020 | 19.30 – 21.00

Genodigden: Erna Timmerman | Gemeente Groningen, Erik Overdiep | Gemeente Groningen, Boud Geerdes | Gemeente Groningen, Daan Kingma | Buurtregisseur, Julia Vierstra | WIJ-team, Anne Huizinga | Energieregisseur, Martin Klooster | Gemeente Groningen, Jelmer Miedema | KAW stagiair, Henk Jan Falkena | 050 buurtwarmte

Op 23 januari 2020 is er in wijkcentrum de Berk een bewonersbijeenkomst georganiseerd met buurtbewoners om wensen en ideeën uit te wisselen over de buurt. Deze ideeën worden gebruikt om dingen te verbeteren en bestaande problemen op te lossen. De voornaamste thema’s die aan bod kwamen zijn verkeer, groen en het gebruik van de openbare ruimte.

Opzet bijeenkomst

Voorafgaand aan de tafelgesprekken werd een introductie gehouden over de doelen van Sunny Selwerd, verduurzamingsmogelijkheden in de vorm van een collectief warmtenet en het ontwerp van het groen en de straten in de wijk. De tafelgesprekken waren zo ingedeeld dat per tafel een deel van de wijk werd besproken. Hieronder de belangrijkste ideeën en verbeterpunten per tafel.

Tafel 1
gespreksleider: Erna Timmerman

Het groenpleintje
 Is in de zomers een belangrijk ontmoetingspunt voor buurtbewoners. Bewoners nemen zelf stoelen en tafels mee. Picknicktafels worden afgeraden omdat deze ’s avonds als hangplek kunnen worden gebruikt
 Zicht op garageboxen is niet prettig. Het plaatsen van struiken met een smalle opening voor kinderen zou een verbetering zijn. Een dergelijke groene afscheiding is ook gewenst richting de Kastanjelaan
 Iets meer schaduw door het planten van bomen mag, maar niet teveel bomen

Tafel 2 (Magnoliastraat)

Het groenpleintje
 Betegeling is gewenst voor kinderen (voor leren fietsen etc.). Huidige betegeling minder groot, maar niet volledig weg
 Stekelbosjes aan zuidzijde verwijderen (vanwege voetballen die lek worden geprikt)
 Zowel natuurlijke speeltoestellen (boomstammen, klimrek) als traditionele speeltoestellen gericht op kinderen van 0-10 jaar. Een nieuwe zandbak met een deksel dat kinderen zelf kunnen sluiten
 Schaduwbomen (zoals plataanbomen) zuidelijk van de speeltoestellen zodat je in de schaduw kunt zitten/kinderen in de schaduw kunnen spelen
 Geen (drink)water-tappunt, maar wel aan waterpomp voor kinderen om in de spelen
 Fruitbomen (zoals kersenbomen) zodat je fruit kunt plukken
 Tegen de brandgang een bloemenmengel, vogelhuisjes in de bomen
 (Spontane) Ontmoetingsplaats: het terrein moet het plaatsen van bijv. een partytent mogelijk maken
 Modder ter hoogte van de garageboxen moet worden opgelost door het verbeteren van de waterafvoer, ook is op deze locatie behoefte aan het doortrekken van een betegeld looppaadje in zuidelijke richting
 Slotopmerking: het onderhoud moet worden verbeterd ten opzichte van voorheen

Het grote grasveld
 Moet een aantrekkelijke plek worden voor jong en oud
 Fitnesstoestellen langs het water (bij het spoor). Niet langs het spoor, want deze locatie is onprettig
 Nestkastjes/vogelhuisjes rondom het grasveld
 Uitlaatveld voor honden in Selwerd-Zuid om hondenpoep in het Grote Grasveld te voorkomen

Tafel 3 (Abeelstraat)
gespreksleider: Julia Vierstra

Het speelveldje
 Is het hart van de wijk, maar in zijn huidige vorm een beetje saai
 Problemen: glas bij schommels en hondenpoep op het veld. Strenge handhaving en toewijzing van ‘uitlaat-stroken’ (bijvoorbeeld langs het water) om het hondenpoep-probleem op te lossen
 Snelle automobilisten langs het speelveld zorgen voor onveiligheid. Wegblokkades op de Abeelstraat om hardrijders te ontmoedigen
 De huidige voetbalkooi is goed, geen verlichting want dit kan dan een hangplek worden
 Het veld zou kunnen worden opgedeeld in vier delen: 0-5 jaar, 5-10 jaar etc. Speeltoestellen moeten geschikt zijn voor de doelgroepen 0-10 jaar. Bij voorkeur van natuurlijke materialen. Een grind paadje (voor joggers, wandelaars)
 Sociale cohesie versterken door fitnesstoestellen en plukfruit (waar bewoners zorg voor dragen)

Strook langs het water
 Gras/bomen langs Eikenlaan is groen maar sleets. Ongeschikt als wandelpad door overlast hondenpoep en voelt onveilig
 Open plek kan worden aangepast, maar omdat sommige delen vlakbij tuinen van bewoners liggen komt privacy in het geding

Overlast
 De illegale verhuur van appartementen zonder vergunningen zorgt voor overlast
 Aanwezigheid studenten zorgt op late tijdstippen voor geluidsoverlast
 Rommelig straatbeeld door vuilniszakken voor containers. Meer containers die vaker worden geleegd
 Ongewenst fietsverkeer weren door het plaatsen van een sluisje bij Noorderstationsstraat en blokkades bij de Spaanse Aakstraat (richting Utopia)

Parkeergelegenheid en groen
 Parkeerbehoefte (onder andere Abeelstraat) en aanbod sluiten niet in elke straat op elkaar aan. Bij het herinrichten van de straten meer ruimte tussen parkeervlakken creëren (inhammen) als oplossing
 Meer bomen, maar wel passend in het straatbeeld (grote bomen)

Duurzaamheidstafel
gespreksleider: Anne Huizinga

Het collectief buurtwarmtenet
 De opbouw van de wijk leent zich goed voor een duurzaam buurtwarmtenet
 Als de straat tóch open gaat vanwege de herinrichting biedt dit kansen voor integrale wijkvernieuwing
 Buurtwarmte Paddepoel, WarmteStad en de Gemeente Groningen onderzoeken op dit moment de technische en financiële haalbaarheid van een buurwarmtenet. De steun van de buurtbewoners is hierbij essentieel. Iedere bewoner die betrokken wil zijn bij de onderzoeksfase wordt uitgenodigd voor een vervolgsessie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in april leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad van Groningen
 Meer informatie over de plannen van dit buurtwarmtenet: 050 Buurtwarmte

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen