Bewonersenquête Verduurzaming De Larix

Hoe denkt u over de verduurzaming van uw woning en straat? Als Sunny Selwerd willen we inzicht krijgen in uw wensen, vragen en voorwaarden, als het gaat over duurzaam wonen.

Waarom het belangrijk is dat u de enquête invult 

Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête onderzoeken we welke verduurzamingsmaatregelen het meest gewenst zijn. Als we dat weten, kijken we óf en zo ja: hoe we collectief maatregelen kunnen inkopen. Door dit samen te doen zijn we voordeliger uit. Daarnaast willen we in overleg met u, bewoners van de Larix, en samen met WarmteStad een aanbod opstellen voor een aansluiting op een warmtenet. De enquête kunt u invullen per huishouden.

Gratis energiebespaarbox

Het bestuderen van de informatie op deze website, het invullen van de invulkaart en enquête duurt ongeveer 45-60 minuten. Om u te bedanken voor uw medewerking bieden we u een energiebespaarbox aan, ter waarde van €50,-. In deze box zitten maatregelen om direct energie te besparen, zoals radiatorfolie, tochtstrips of LED-lampen. Gratis en voor niets! Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan een mail met uw huisnummer naar: anne@sunnyselwerd.nl.

Belangrijk om vooraf te weten

Uiteraard bent u niet verplicht om mee te doen aan vervolgacties rondom verduurzaming en aan het warmtenet. De keuze voor een aansluiting op het warmtenet is altijd vrijwillig. Verder gaan we vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze worden anoniem behandeld door Sunny Selwerd en onze partner WarmteStad. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan om inzicht te krijgen in uw wensen, vragen en voorwaarden.