Herinrichting Selwerd-Zuid

In november 2018 is in Selwerd-Zuid betaald parkeren ingevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er nu minder auto’s in de wijk staan geparkeerd. Hierdoor is er ruimte gekomen om de straten en het groen samen met bewoners anders en beter in te richten.

Er ligt nu een voorstel.

Het voorstel

Uitgangspunten

De gemeente heeft de kaders bepaald voor de herinrichting. Dit zijn ze:

  • De straten krijgen een inrichting volgens  het basisontwerp van De Bouwdoos.
  • Het groen kan goed worden beheerd.
  • Rekening houden met de klimaatverandering. Dat betekent dat we wateroverlast, hitte en verdroging zoveel mogelijk moeten voorkomen. Dus minder verharding, zorgen dat water snel wordt afgevoerd, water vasthouden in de grond en zorgen voor meer schaduw.
  • Selwerd is een groene wijk met ecologische meerwaarde.
Het ontwerp voor heel Selwerd-Zuid. Hieronder vindt u een aantal details.
Het ontwerp voor heel Selwerd-Zuid. Hieronder vindt u een aantal details.

 

Het grote speelveld

Deze plek willen we wat avontuurlijker maken. Het veld wordt een beetje glooiend en er komen meer spel-elementen. Bewoners kunnen erover meedenken. Hebt u een goed idee? Laat het weten!

Onderaan vindt u hoe u ons kunt bereiken.

Zo is het nu.
Zo is het nu.
Het grote speelveld in het voorstel.
Het voorstel.

 

Spel-elementen in de Abeelstraat

Een bewoner stelde voor om het grasveldje in de Abeelstraat een beetje aantrekkelijker te maken voor kinderen. Ze kwam met een voorbeeld: onder andere met grote keien waar kinderen op kunnen klauteren, stappen en zitten. Dat idee is opgenomen in het voorstel.

Oude situatie.
Zo is het nu.
Het voorstel.
Het voorstel.

 

Een groener pleintje in de Magnoliastraat

Meer groen is belangrijk om wateroverlast en hittestress te voorkomen. We hebben daarom goed gekeken welke plekken we groener kunnen maken. Het pleintje bij de Magnoliastraat krijgt meer gras, wat meer bomen en struiken.

Ook willen we het pleintje wat anders indelen, zodat er op meer plekken gespeeld kan worden. We willen bijvoorbeeld de schommels verplaatsen. Ook willen we wat spel-elementen toevoegen, zoals grote keien.

Veel bewoners willen meer plekken in de wijk om elkaar te ontmoeten. Daarom komen er meer bankjes.

Het voorstel.
Zo is het nu.
Het voorstel.
Het voorstel.

 

Een groenere Abeelstraat

In de Abeelstraat parkeerden mensen vaak aan beide kanten van de straat. Daardoor was de doorgang erg nauw. Mensen parkeerden daarom nogal eens op de stoep. Dat zorgde voor onveilige situaties en bovendien is het verboden.

Het voorstel is om aan 1 kant parkeervakken aan te leggen tussen de bomen. Aan de andere kant van de straat komen plantenvakken. Dit is zoals de woonstraten in de rest van Selwerd worden ingericht.

Zo is het nu.
Zo is het nu.
Het voorstel.
Het voorstel.

Parkeerplekken

Door de invoering van betaald parkeren is er geen tekort aan parkeerplekken meer. Onderzoek van de gemeente toont aan dat er voldoende plekken zijn om de auto neer te zetten. Niet iedereen zal altijd voor de eigen voordeur kunnen parkeren.


Veilig oversteken en ommetjes maken 

We willen veilige, gelijkvloerse oversteekplekken naar de pleintjes en speeltuintjes. Zo ontstaan veilige looproutes in de wijk, bijvoorbeeld om een ommetje te maken. Veel bewoners hebben aangegeven dat zij dat graag willen.


Wat vindt u van dit voorstel?

 


De planning

T/m 25 september kunt u reageren op het voorstel. Gebruikt u hiervoor het contactformulier of neem contact op met projectleider Erna Timmerman.

Op 16 september is er een inloopbijeenkomst van 15.00 - 19.00 uur in de BSV, Elzenlaan 72. U bent van harte welkom en ook kinderen zijn van harte uitgenodigd. Kunt u niet komen en u wilt hierover wel in gesprek, laat dat dan weten via het contactformulier.

Eind september/oktober: aanpassingen in het ontwerp.

Dit najaar: definitief ontwerp

 

Blijf op de hoogte! 

Meld u aan voor de Sunny Selwerd-nieuwsbrief:  info@sunnyselwerd.nl 

 


Meer informatie

Zodra er nieuws is, laten we u het weten via 

  • de Sunny Selwerd-nieuwsbrief (meldt u daarvoor aan: info@sunnyselwerd.nl)
  • de wijkkrant Nummer één
  • een brief

 

Ziet u problemen of knelpunten, voor de wijk of voor uzelf?

Neemt u dan contact op met projectleider Erna Timmerman (14 050) of erna.timmerman@groningen.nl

 


Meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.


Terugblik

Al tijdens de informatiebijeenkomsten over betaald parkeren in 2018 hebben bewoners meegedacht over een betere inrichting van Selwerd-Zuid. Daarna heeft de wijkvernieuwing Selwerd steeds meer vorm gekregen. Begin dit jaar kwamen de ontwerpers van de gemeente met een aantal basis-uitgangspunten voor heel Selwerd en daarmee ook voor Selwerd-Zuid. Deze kunt u vinden in De Bouwdoos.