parkeerdruk

Meer ruimte in Selwerd-Zuid

Al lange tijd wordt er veel overlast ervaren in Selwerd Zuid door de hoge parkeerdruk. Er wordt veel geparkeerd door mensen die niet in de wijk wonen, waardoor de straten vol staan met auto’s. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, bijvoorbeeld wanneer de hulpdiensten niet goed ter plaatse kunnen komen. De buurtbewoners zouden graag zien dat er meer ruimte komt voor groen en speelplekken.

Selwerd Zuid

Betaald parkeren

Samen met buurtbewoners wordt er gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de buurt. Deze herinrichting kan alleen plaatsvinden als er meer ruimte ontstaat op straat. Ruimte die op dit moment volledig bezet wordt gehouden door de geparkeerde auto. De gemeente heeft daarom besloten om op 1 november 2019 betaald parkeren in te voeren in Selwerd-Zuid. Vanaf die datum zal op maandag tot en met vrijdag (08:00 - 22:00 uur) en zaterdag (08:00 - 18:00 uur) moeten worden betaald voor een parkeerplek.

Een mooie wijk

Omdat er ruimte vrij komt door het invoeren van betaald parkeren, kunnen we de straten anders gaan inrichten. Meer groen, speelgelegenheid, een barbecueplek, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Samen met de buurt maken we een plan voor de herinrichting van de straat.

Bewonersgroep

Met een kleine groep bewoners hebben we ingebrachte ideeën en voorstellen uitgewerkt. De gemeente heeft hiervan een schets gemaakt die we graag samen met u verder willen uitwerken.

Bijeenkomst

23 januari 2020 werd in Wijkcentrum De Berk een workshopbijeenkomst gehouden voor bewoners om aan de hand van de schets een ontwerp te gaan maken voor de leefomgeving in Selwerd-Zuid. Deze avond werd gestart met een toelichting op de schets. Vervolgens waren er aparte tafels waar bewoners per gebied het ontwerp samen met ontwerpers verder kon worden uitgewerkt. U als bewoner kunt voor uw eigen gebied aangeven wat u liever anders ziet en bijvoorbeeld welke sfeer een plek moet krijgen.

Zie hieronder voor het verslag van deze avond.

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen