Naar aanleiding van de veiligheidsbijeenkomst en een aantal incidenten in januari/februari van 2020, hebben politie, Sunny Selwerd, woningcorporaties, de gemeente Groningen en enkele bewoners op 10 maart 2020 een 'wijkschouw' gehouden. Enkele plekken waar veiligheid een groot thema is, werden bezocht en getoetst op mogelijke verbeteringen. De bevindingen en acties kunt u hieronder vinden.

Onderwerp Actiehouder
Duindoornflat (Dragant)
Verlichting (3 lantaarns) aan rand flat/fietspad staan uit Gemeente Groningen
Vraag ligt bij Lefier.
Snoeien bossages aan rand flat/fietspad Gemeente Groningen
Is uitgevoerd en wordt bijgehouden.
Optie: voorkant flat rondom camera’s Lefier
Binnenkort worden extra camera’s geplaatst in en rondom het gebouw (achterzijde). Aan de voorzijde zit geen camera aan de buitenkant maar wel binnen gericht op de ingang  (zowel hoofdingang als fietsenberging). Er is bewust geen camera buiten bij voorkant geplaatst omdat je dan al gauw openbaar terrein aan het bewaken bent.
Verlichtingsplan rondom (evt. sensoren) met name op de donkere hoeken van het gebouw. Cruciale punten permanent verlichten en om en om sensoren. Lefier
Aan de zijkant van het gebouw (looproute richting restaurant) hebben we onlangs ook extra verlichting aangebracht. Deze blijft continu branden.
Optie: artikel 461 prive terrein bord + tijdstip (bijvoorbeeld tussen 12-7 ‘s nachts) Lefier
Komt er.
Felle lampen in gebouw laten branden ’s nachts aan achterkant in halletje voor ingang wijkrestaurant Lefier (Paul Mulder)
Is aangepast.
Bewoners vragen om hekken/belemmeringen of bossages rondom zodat er meer afbakening is en minder ontsluiting Sunny Selwerd Wijkverbetering
De toegankelijke, openbare uitstraling is een belangrijke randvoorwaarde geweest voor het ontwerp van de tuin. Dit was voor de gemeente ook een belangrijke voorwaarde om hier (mee) te investeren. Het is bij mooi weer niet alleen de bedoeling dat bewoners van de flat hier gaan recreëren, maar ook bewoners van de wijk. Dit natuurlijk ook in aansluiting op het wijkrestaurant. In die zin is de Dragant ook moeilijk te vergelijken met de Kornoeljeflat: de ruimte eromheen heeft een andere functie. Ik ben er daarom geen voorstander van om hier (zeker nu al) op terug te komen. Er zijn volgens mij voldoende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de (sociale) veiligheid tijdens minder mooi weer en in avond/nacht te verbeteren, zoals bijvoorbeeld verlichting (hieronder al besproken). Lijkt me goed om contact te houden (David namens Sunny Selwerd, met Paul namens Lefier) om de veiligheid te monitoren.
Achterkant fietsenkelder gevelcamera/lamp toevoegen want onveilig gevoel (donker) bij naar buiten gaan. Evt. lichtplan aansluiten bij werkzaamheden fietspad vanaf mei. Lefier
We hebben rondom de fietsenberging extra verlichting aangebracht. Deze gaat aan bij beweging. In de fietsenkelder zelf zit erg veel verlichting. Bij naar buiten gaan moet er dus naar ons idee voldoende licht zijn zowel in de berging als buiten. Gebied bij fietspad is wel erg donker.Als je de fietsenberging inkomt vanuit het gebouw dan springt de verlichting aan in de gehele berging. Dit geeft dan behoorlijk wat licht. Als je dan naar buiten gaat springt buiten de verlichting aan.
Hoofdingang flat ook weinig verlichting. Lichtplan Lefier
Bij de hoofdingang zit ook verlichting. Deze lampen zijn erg fel maar springen pas aan bij beweging. De toonfrequent is aangepast zodat de lamp eerder aanspringt.
Fietspad verlichting in mei tussen park Selwerd en Iepenlaan. Sunny Selwerd Wijkverbetering
Deel tussen Park Selwerd en Iepenlaan krijgt verlichting tijdens aanleg fietspad. Er wordt gestart met de aanleg en vervolgens de verlichting na de zomer. In mei gaan ze aan de slag met het vervangen van de waterleiding.
Hoek Bottelroosstr./Berkenlaan
Blok gaat eraf (huismeesters); hoe gaat de huismeesters om met de woningen die leeg staan? Risico op vernieling/rommel etc. Sunny Selwerd Wijkverbetering
Wordt meegenomen in de gesprekken met de Huismeesters.
Snelheid / parkeren geeft ook problemen Sunny Selwerd Wijkverbetering
Wordt meegenomen tijdens de herinrichting.
Kornoeljeflat e.o.
Entree al stuk beter geen dode hoeken. Straks ook verlichting van fietspad tussen Park Selwerd en Iepenlaan. Sunny Selwerd Wijkverbetering
Deel tussen Park Selwerd en Iepenlaan krijgt verlichting tijdens aanleg fietspad. Er wordt gestart met de aanleg en vervolgens de verlichting na de zomer. In mei gaan ze aan de slag met het vervangen van de waterleiding.
Flat is beter verlicht en betere omheining (heggen) dan Duindoornflat, ook beter fietsbeleid.
Er wordt gedeald op pleintje van de flat. Groenvak rondom flat niet herinplanten, maar eerst snoeien. Pas investeren wanneer de flat wordt vervangen. Sunny Selwerd Wijkverbetering
Wordt tzt afgestemd.
3 lampen aan achterkant portieketageflat (huismeesters) Kornoeljestraat zijn kapot Sunny Selwerd Wijkverbetering
Wordt doorgegeven aan De Huismeesters.
Geluidscherm achter Kornoeljestraat loopt niet door, geluidslek. Sunny Selwerd Wijkverbetering
Bekijken tijdens de volgende wijkschouw.
Vlierstraat e.o
Politie geeft aan dat er veel overlast is geweest rond jaarwisseling nav sloop/leegstand bezit huismeesters en troep (schuurtjes etc.) die op brandstapels zijn beland. Veel werk van gehad. Niet faciliteren. Sunny Selwerd Wijkverbetering
Bekijken tijdens de volgende wijkschouw.
Veel leegstaand bezit in die gebied van huismeesters; liever tijdelijke bewoning anders risico op vernieling/rommel etc. Sunny Selwerd Wijkverbetering
Is sprake van tijdelijk contract, maar veel mutatie. Evt vaker handhaven! Froukje neemt dit mee.

Vervolg

- In mei schouw overdag met bewoners. Per kwartaal schouw organiseren. Projectleiders Sunny Selwerd ook betrekken.

Overig

- Evt. appgroep/werkgroep met betrokkenen waarin langdurig snel informatie wordt uitgewisseld rondom het thema