kastanjelaan-eikenlaan

Veiligheid

Plezierig wonen in je wijk en het gevoel van veiligheid hebben een heleboel met elkaar te maken. Zowel verkeersveiligheid als veiligheid met het oog op overlast en criminaliteit zijn dan heel belangrijk. Sunny Selwerd heeft daarom aparte aandacht voor dit onderwerp.

Veiligheid en overlast
In Selwerd hebben bewoners het afgelopen jaar diverse keren overlast van jongeren ervaren. Niet alle incidenten zijn aan jeugd te koppelen en het gaat zeker niet om alle jongeren. Op 19 september 2019 bezochten oud-burgemeester Peter den Oudsten, officier van Justitie Sanne Kromdijk en districtschef Monique Pennings van de politie de Buurt- en Speeltuin Vereniging Selwerd om met wijkbewoners over de veiligheid in Selwerd te praten en acties in kaart te brengen. “Aanwijsbaar crimineel gedrag sporen we op”, aldus de chef van de politie tijdens het wijkgesprek.
Na een stevig onderzoek zijn een aantal jongeren aangehouden. Zij zijn een grens over gegaan en dit wordt bestraft. Daarnaast werkt de politie met gemeente, jeugdwerk en instanties samen om die jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Er zijn twee kanten: het bestrijden van het vandalistische en criminele gedrag, maar ook het helpen van deze jongeren. Het gaat vaak om jongeren met bijvoorbeeld veel problemen thuis. Ook daar moet oog voor zijn.

Concrete acties kunt u terugvinden in het verslag vervolg wijkgesprek.

Bewoners in gesprek met burgemeester Den Oudsten tijdens de veiligheidsbijeenkomst
Bewoners in gesprek met burgemeester Den Oudsten tijdens de veiligheidsbijeenkomst

Verkeersveiligheid
Veiligheid in het verkeer is ook uitgebreid aan de orde geweest tijdens het wijkgesprek. Bewoners hebben verschillende situaties en plaatsen beschreven die ze niet veilig vinden voor fietsers of wandelaars. 

Een aantal acties zijn het afgelopen jaar direct door de politie, de gemeente, WIJ Groningen en andere betrokkenen uitgevoerd. Ook wordt er met wijkvernieuwing Sunny Selwerd bekeken welke kansen er zijn om veiligheid aan te pakken nu delen van de wijk opnieuw worden ingericht.

Hier vindt het verslag van de bewonersbijeenkomst, de terugkoppeling en genomen/geplande acties.

Melden

De oproep van de politie aan bewoners van Selwerd is: wij kunnen dit alleen samen! Graag snel en consequent overlast en vandalisme blijven melden. Dan krijgen we zicht op wanneer en hoe vaak de overlast er is. En om wie het gaat. Dan kunnen we beter controles uitvoeren en in actie komen. Heeft u foto’s van de overlastgevers gemaakt? U kunt deze beter aan de politie sturen dan op Facebook zetten. Wat u weet, weet de politie ook graag.

Jeugdwerk

Straathoekwerker Shem Rogers is te bereiken via WIJ Selwerd. wijselwerd@wij.groningen.nl.

Politie/Wijkagent

Wijkagent voor Selwerd is Jean Paul Yska. U kunt ook hem benaderen, of een van zijn collega’s van Politie Groningen, via tel. 0900 8844. Meldingen voor de politie kunt u doen via 0900-8844. Anoniem melden kan via “meld misdaad anoniem” via 0800-7000 of via de website https://www.meldmisdaadanoniem.nl/contact/ . U kunt ook altijd een mail sturen naar de wijkagent: jean.paul.yska@politie.nl.

Meldpunten:

Zie je iets in de buurt dat kapot is of ergens waar veel zwerfvuil ligt, kan je dit melden bij de gemeente Groningen:

Wil je een melding doen over steeds terugkerende burenoverlast, overlast van mensen of dieren op straat of maak je je zorgen over een buurtgenoot? Dit kan bij Meldpunt Overlast en Zorg:

Wil je melding maken van een gevaarlijke situatie waar je denkt dat de politie moet ingrijpen:

Als je een misdaad wilt melden, maar je kent de dader of de dader kent jou, of er is een andere reden waarom je niet naar de politie kan of durft? Dan kan je melden bij het onafhankelijke meldpunt M. Je gegevens worden afgeschermd, dus het is écht anoniem. Ook belangrijk om te
weten is dat het meldpunt geen onderdeel is van de politie:

Maar waarom vinden wij het nou zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen melden? Dat is omdat de instanties die hierboven staan niet alles kunnen oplossen. Ook WIJ Selwerd kan niet alles oplossen. We kunnen alleen met z’n allen bereiken dat onze wijken prettig zijn om in te wonen en te verblijven! Als we weten wie onze buren zijn, als we elkaar kennen, als we naar elkaar omkijken,
elkaar steunen maar ook gewoon gezellig samen kunnen zijn, voelen mensen zich veel prettiger.
Ook als je geen goed contact hebt met je buren of je kinderen in huis hebt die vuurwerk afsteken is het goed om te weten dat je hierover kunt praten. Zo kom je erachter dat iedereen een reden heeft om te doen wat hij of zij doet. Als je dit open tegemoet treedt, kan je door te praten begrip krijgen

voor de ander en krijgt die ander de mogelijkheid om zijn of haar gedrag te veranderen. En soms lukt dit niet. Dan is het goed om een instantie in te schakelen. Deze instantie, of het nu de gemeente, WIJ Selwerd of de politie is, moet dan wel weten dat er wat aan de hand is. WIJ Selwerd
bijvoorbeeld, kan in gesprek met jou gaan, maar kan ook ondersteunend zijn in het bij elkaar brengen van bewoners of groepjes bewoners om gezamenlijk over onderwerpen in praten. Daarom is het zo belangrijk om te melden, en dat zoveel mogelijk mensen melden!

Heb je een vraag over bovenstaande informatie, activiteiten, zorg, welzijn, opvoeding, wonen of financiën? Kom langs op de inloop van WIJ Selwerd in de Vensterschool, maandagochtend of donderdagmiddag. Bellen of mailen kan ook, 050-367 42 20 of wijselwerd@wij.groningen.nl.

Digitale nieuwsbrief Sunny Selwerd

Op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk en van de wijkvernieuwing? Sunny Selwerd brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief voor bewoners uit. U kunt zich aanmelden via https://www.sunnyselwerd.nl/contact/.

Laatste Nieuws

Wijkgesprek over veiligheid in SelwerdU komt toch ook? Donderdag 19 september 2019Inloop 18.00 uurBuurt- en speeltuinvereniging Selwerd, Elzenlaan 72 Komt

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen