Selwerd-Oost

In Selwerd verbeteren we de wijk samen met de bewoners. Want u weet het beste wat er nodig is om van de wijk een fijnere leefomgeving te maken. De bewoners van Selwerd-Oost, dat is tussen spoor en Iepenlaan, hebben meegedacht over de herinrichting. 


Eenrichtingsverkeer

Vrijwel alle bewoners van dit stukje Selwerd willen eenrichtingsverkeer.

Hier ziet u de toekomstige rijrichtingen. Aan de bovenkant van het plaatje loopt de Iepenlaan.  Daar blijven de rijrichtingen zoals ze zijn. Links en onder ziet u de Populierenlaan


 

ppt 17 nieuwe auto verkeerssituatie

Beukenlaan

Bewoners in de Beukenlaan hebben meegedacht over een nieuw ontwerp van hun straat. Hier ziet u hoe de Beukenlaan gaat worden.

We gaan de Beukenlaan opnieuw inrichten als Warmtestad de leidingen in de straat heeft gelegd. We proberen ervoor te zorgen dat de straat maar 1 keer opengebroken hoeft te worden.

De komende tijd onderzoeken we of het verplaatsen van de bomen mogelijk is. We gaan binnenkort proefsleuven graven zodat we kunnen bekijken waar de kabels en leidingen lopen.

 

Klinkers, meer kleur en meer groen

De nieuwe inrichting zorgt voor meer kwaliteit van de leefomgeving:

  • De Beukenlaan krijgt een betere uitstraling. Dat doen we door meer groen en kleur toe te voegen. De auto’s vallen minder op omdat ze tussen bomen komen te staan.
  • Parkeren gebeurt op de stoep in duidelijke parkeervakken. Dat maakt de straat overzichtelijker.
  • Er komt een duidelijke en mooie oversteekplek in het midden van de straat.
  • Eenrichtingsverkeer en klinkers zorgen ervoor dat er minder hard wordt gereden. De klinker is van een type die niet zo snel glad wordt.
  • We maken de staat groener met bomen en planten. Die zorgen ervoor dat het zomers wat minder heet is en dat het water bij een stevige regenbui makkelijker weg kan.

 

Picture2
Picture3
Picture4

Populierenlaan

Bewoners hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van de Populierenlaan. Populierenlaan.

 

De straat verbetert

De nieuwe inrichting zorgt voor meer kwaliteit van de leefomgeving:

  • Parkeren gebeurt op de stoep in duidelijke parkeervakken. Dat maakt de straat overzichtelijker.
  • Er komen meer bomen. Om de 3 parkeervakken wordt een boom geplant. Door het groen vallen de geparkeerde auto’s minder op.
  • Op een paar plekken komen extra parkeerplaatsen. Dat is nodig omdat er in de zijstraten minder parkeerplaatsen komen.
  • Hard rijden voorkomen we door verkeersremmende maatregelen. Die ziet u op de tekening bij het woord ‘knip’.
  • Er komt een duidelijk onderscheid tussen de rijbaan, stoep en parkeervak. Dat doen we met klinkers.

 

Bestaande situatie parkeren in de Populierenlaan.topia.n de Populierenlaan.
Bestaande situatie parkeren in de Populierenlaan.
Nieuwe situatie parkeren in de Populierenlaan.
Nieuwe situatie parkeren in de Populierenlaan.

Bij Utopia

Ook het stukje Populierenlaan bij Utopia wordt het eenrichtingsverkeer met parkeren op de stoep.


 

De toekomstige situatie bij Utopia.

 

Meer groen in de buurt

Veel bewoners willen meer en gevarieerd groen, en fijne, veilige speelveldjes voor de kinderen. Ze hebben ook suggesties gedaan voor leuke routes. Een groepje bewoners heeft een plan gemaakt voor het grasveldje in de bocht van de Populierenlaan bij Utopia. Deze plek is ook onderdeel van het Speel- en chillplekkenplan dat bewoners uit de wijk maken in de Sunny Selwerd Werkplaats.

 

 


Beukenlaan 13

Dit is het Sunny Selwerdhuis. Bedoeld voor bewoners uit dit stukje Selwerd om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. Dat is een wens van de bewoners.

Het doel van de buurtwoning is het vergroten van de leefbaarheid. De buurtwoning staat nu in de Beukenlaan en is een proef voor twee jaar. Het is een gezamenlijk project van alle organisaties die betrokken zijn bij de wijkvernieuwing.

 

 

 


 

Zo wordt de groene driehoek bij de Populierenlaan.
Buurtwoning2copy

Vragen, meepraten of opmerkingen?

Laat het weten!

Stuur een e-mail naar projectleider David Bergtop: david@sunnyselwerd.nl

 


 


Meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.