16122022_axo (1)

Nieuwbouw Nijestee - Stad in Selwerd

Meer woningen en meer groen op dezelfde hoeveelheid vierkante meters. Dat is de insteek van het stedenbouwkundig ontwerp voor het blok tussen de Mispellaan, Esdoornlaan, Eikenlaan en Elzenlaan. Het plan voorziet in maximaal 410 woningen in de sociale huur, middenhuur en koop. Flink wat meer dan het huidige aantal woningen – dat zijn er 249. Er is niet gekozen voor hoogbouw zoals bij Winkelcentrum Paddepoel, maar voor slim gebruik van de ruimte. Dat kan door het gebied grotendeels autovrij te maken.

Het stedenbouwkundig ontwerp is een samenwerking van Nijestee, gemeente en een groep actieve bewoners.


Het nieuwe buurtje

Het nieuwe buurtje ligt naast het Winkelplein, tussen de Eikenlaan en de Mispellaan. Hier zie je het stedenbouwkundig ontwerp. Daarin staat waar woningen komen, hoe de straten lopen, waar ruimte is voor groen, spelen, wandelen, fietsen en parkeren. Hoe de woningen er straks uitzien, is nu nog niet bekend. Daarom zijn ze in de tekeningen wit.

16122022_Vogelvlucht-WEB

Hoogte van de woongebouwen

De hoogte van de nieuwbouw sluit aan bij de wijk. Dit betekent dat de bebouwing aan de Eikenlaan wat hoger mag zijn, want dat is nu ook al zo. Daar krijgen de nieuwe woongebouwen maximaal 7 bouwlagen.

Aan de Mispellaan sluit de bouwhoogte aan bij de eengezinswoningen. De nieuwe gebouwen krijgen hier maximaal 3 bouwlagen.

De woongebouwen in het middendeel krijgen maximaal 5 bouwlagen.

Bouwlagen DEF

Meer ruimte voor spelen, wandelen en ontmoeten

De Hazelaarstraat en Gelderse Roosstraat worden autovrij. Er komen gemeenschappelijke binnentuinen, verbonden met woonpaden tussen de woongebouwen. Ze sluiten aan bij een belangrijke wens van bewoners, namelijk ommetjes maken in Selwerd. Langs de paden komen plekken om te spelen, elkaar te ontmoeten en te bewegen.

23122022_p2

Aantrekkelijk voor vogels en insecten

Bomen, struiken en bloeiende planten trekken vlinders, bijen, egels, vleermuizen, vogels en insecten aan. Veel mensen in de wijk vinden dat belangrijk. Het is ook nodig, omdat de natuur bijna overal achteruitgaat. In het stedenbouwkundig ontwerp is daarom veel aandacht voor biodiversiteit. De beplanting van de gemeenschappelijke binnentuinen wordt aantrekkelijk voor insecten, vogels en andere dieren. Welke bomen en planten er komen, en waar ze komen te staan, dát is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat alle huidige bomen in het gebied blijven staan. Ook degenen die nu in de Hazelaarstraat en Gelderse Roosstraat staan.

23122022_p3

Parkeren aan de rand van de buurt

Meer woningen én meer groen is mogelijk omdat er gekozen is om dit nieuwe buurtje autovrij te maken, met ingangen voor parkeergarages aan de Elzenlaan en Esdoornlaan. Bezoekers kunnen aan de straat parkeren aan de randen van het gebied.
Het autoverkeer blijft in de Elzenlaan, Mispellaan, Esdoornlaan en Eikenlaan.

Must-17-2-WEB

Fietsparkeren

Fietsen kunnen binnen geparkeerd worden. Er komen overdekte centrale fietsstallingen.

23122022_p1A

Hitte en wateroverlast voorkomen

Op hete dagen houden stenen de warmte vast. Bomen en struiken gaan zorgen voor schaduw en koelte. Waar precies de bomen en plantenvakken komen: dat is nog niet bekend.

MUST-25-WEB

Op minder plekken tegels en meer bomen, gras en andere planten gaan ervoor zorgen dat regenwater makkelijk wegloopt.
De blauwe plekken in de tekeningen zijn geen vijvers. Het zijn plekken die wat lager liggen. In natte periodes loopt het overtollige regenwater hiernaartoe om de grond in te zakken.

221219_Stedebouwkundig_plan_1_500_ior[1]

Planning

In 2023 werd gewerkt aan ontwerpen om het stedenbouwkundig plan nader in te vullen.
Er komen ontwerpen voor de woongebouwen en voor de openbare ruimte.

De sloop rondom Gelderse Roosstraat startte najaar 2023. De verwachting is dat de nieuwbouw dan na de zomer 2024 start

Meedenken, meepraten, meedoen

Iedereen in Selwerd kon meedenken over het stedenbouwkundig plan. Een groep bewoners meldde zich aan. Veel van hun ideeën zie je terug in dit ontwerp.
De komende periode kan je meedenken over de woongebouwen en de invulling van de openbare ruimte. Wil je op de hoogte worden gehouden, meld je dan met dit formulier aan:

Meer informatie? Kijk op de website van Nijestee

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen