Een nieuwe Mispellaan

Het warmtenet ligt erin en de straatkant heeft een nieuwe inrichting gekregen: dit stuk van de Mispellaan ligt er weer netjes bij!

De straat tussen de Elzenlaan en Esdoornlaan is versmald en eenrichtingsverkeer voor auto's. Parkeren kan in de zijstraten. Daardoor is er ruimte om de groenzone aan te leggen, waarover heel Selwerd in het voorjaar van 2020 heeft kunnen meedenken. In december 2022 wordt extra beplanting aangebracht.

We hebben ervoor gekozen om naast de nieuwe beplanting nog geen andere elementen aan de groenzone toe te voegen. We willen hier namelijk ook de nieuwe Nijestee bewoners, als direct belanghebbenden, en de directe omgeving bij betrekken. Dit proces wordt opgestart wanneer de nieuwbouw van Nijestee fase 2 klaar is en de invulling van het speel- en chillplekkenplan voor Selwerd bekend is.

Hier zie je het definitieve ontwerp voor de Mispellaan tussen de Esdoornlaan en Elzenlaan.

Het definitief ontwerp

De straatkant van de Mispellaan bij de vijver

Ruimte voor een groene leefstraat

De Mispellaan wordt een groene leefstraat. Een straat waar iedereen die in Selwerd woont graag naar toe gaat om te wandelen, te fietsen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Dat is een grote wens van bewoners uit de hele wijk én van de gemeente. 

  • De Mispellaan wordt eenrichtingsverkeer
  • De rijbaan wordt smaller, er blijft voldoende ruimte om te passeren bij laden en lossen
  • Parkeren: niet in de Mispellaan maar in de zijstraten

Eenrichtingsverkeer

Bewoners hebben aangegeven dat er te hard gereden wordt in de Mispellaan. De kruispunten zijn gevaarlijk. Daarom maken we de rijbaan smaller. Auto’s gaan daardoor langzamer rijden.

We maken van de straat eenrichtingsverkeer voor auto’s. Auto’s kunnen vanaf de Iepenlaan en de Elzenlaan naar het Winkelplein rijden. Terug moeten ze een andere weg nemen. 

2

Fietsers

Voor fietsers blijft de Mispellaan tweerichtingsverkeer. 

3

Parkeren

Er komen geen parkeerplekken in de Mispellaan. Zo is er genoeg ruimte voor de groene recreatie-zone langs de vijvers. Bewoners en hun bezoek kunnen parkeren in de zijstraten. Uit onderzoek blijkt dat daar voldoende parkeerruimte is. 

We gaan er wél voor zorgen dat mensen die een invalideparkeerplaats nodig hebben, zo dicht mogelijk bij hun woning kunnen parkeren.

4

Geen obstakels

Welke bestrating het wordt, dat weten we nu nog niet.

Maar dit weten we wel: er komen geen obstakels. Dus geen hobbels en geen stoepranden of andere afscheidingen in het wegdek. Daardoor lijkt de groene recreatie-zone langs de vijvers veel ruimer dan die nu is.

5

Een stoep aan de huizenkant

Aan de kant van de woningen willen we de stoep zo dicht mogelijk tegen de woningen aanleggen. Hierdoor komt er meer ruimte voor de groene recreatie-zone bij de vijvers.

Hoe dicht, dat weten we pas als de nieuwbouwplannen van Nijestee klaar zijn. 

De stoep wordt in elk geval minimaal 1,5 meter breed, zodat je er goed met z’n tweeën naast elkaar kunt lopen.

Naast de stoep komt een groenstrook en een heg. Dat doen we in de hele Mispellaan.

Daardoor hebben de mensen die er wonen een groen uitzicht.

6

Recreatie-zone aan de waterkant  

Aan de waterkant komt een ecologische groene recreatie-zone. Hier is ruimte om te wandelen en de natuur te beleven.

Mispellaan-aanzicht-talud2

Susanna, Kirsten, Jozephine, Debbie, Richard, Bernd en Dick hebben in mei, samen met de ontwerper (Kees) nog eens goed gekeken naar de ideeën die bewoners de afgelopen jaren hebben ingebracht. Daaruit is een selectie gekomen van ideeën die goed te realiseren zijn op deze plek. Van 18 tot 25 mei stonden deze ideeën op https://stemvan.groningen.nl

Iedereen kon zijn favoriete ideeën 'liken'. Daar is de volgende top 5 uitgekomen:

1. Wilde bloemen
2. Waterplanten
3. Slingerpad
4. Bankje
5. Vlonderpad

We hebben ervoor gekozen om naast de nieuwe beplanting nog geen andere elementen aan de groenzone toe te voegen. We willen hier namelijk ook de nieuwe Nijestee bewoners, als direct belanghebbenden, en de directe omgeving bij betrekken. Dit proces wordt opgestart wanneer de nieuwbouw van Nijestee fase 2 klaar is en de invulling van het speel- en chillplekkenplan voor Selwerd bekend is.


De planning

Blijf op de hoogte! 

Meld u aan voor de Sunny Selwerd-nieuwsbrief: info@sunnyselwerd.nl 


Terugblik

Hoe moet de Mispellaan eruit gaan zien? Daarover zijn al een aantal bijeenkomsten geweest. In dit verslag leest u welke ideeën er sinds 2017 door bewoners zijn ingebracht.


Meer weten over het proces?

Een plan maken gaat stap voor stap. In dit filmpje vertelt projectleider Lotje Paauwe hoe het participatieproces is gegaan. 

Het is een opname van de online bijeenkomst op 15 juni 2020.Hieronder legt buurtregisseur Daan Kingma uit hoe je tot een definitief ontwerp komt.


Eerst meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.