Titelfoto-eglantier-uitsnede

Eglantierstraat & Mispellaan

De wijkvernieuwing is begonnen in de Eglantierstraat en de Mispellaan (tussen de Berkenlaan en Iepenlaan). Er komt een warmtenet, de straten krijgen een nieuwe inrichting en er komen nieuwe woningen. Zo combineren we de herinrichting met de energietransitie, waardoor de wijk groener, gezonder en duurzamer wordt. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting is nu klaar. Het is samen met de bewoners gemaakt.

Plaatje naast inleidingstekst

Door te klikken op deze knoppen kunt u gelijk naar de volgende onderwerpen gaan:

De Herinrichting (ontwerpen)

Uitgangspunten van de gemeente voor de herinrichting:

Deze afspraken zijn gemaakt:

  • De straten krijgen een inrichting volgens het basisontwerp van De Bouwdoos.
  • Het groen kan goed worden beheerd.
  • Rekening houden met de klimaatverandering. Dat betekent dat we wateroverlast, hitte en verdroging zoveel mogelijk moeten voorkomen. Dus minder verharding, zorgen dat water snel wordt afgevoerd, water vasthouden in de grond en zorgen voor meer schaduw.
  • Selwerd is een groene wijk met ecologische meerwaarde.
  • We maken de plannen samen met de bewoners. Want bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er nodig is in hun straat.
Conceptontwerp bouwdoos 1
Concept bouwdoos 2

Bewoners denken mee

Bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er ontbreekt in hun straat. Daarom is er in Selwerd voor gekozen om het plan voor de herinrichting samen met bewoners in plaats van alleen voor de bewoners te maken. In december 2020 hebben we aangebeld in de straat en in het voorjaar 2021 was er een bijeenkomst voor bewoners. Beide momenten spraken we met elkaar over wat belangrijk is voor de straat en de speeltuin. Bijvoorbeeld meer groen en veilig kunnen spelen.


Ontwerp Eglantierstraat

Ontwerp

De blauwe knop hiernaast brengt jou naar het ontwerp van de Eglantierstraat. In dit ontwerp zijn opmerkingen meegenomen die bewoners hebben gemaakt. 

Straat 2 keer open

Op dit moment wordt het warmtenet aangelegd in de straat. Als deze werkzaamheden klaar zijn wordt er eerst een tijdelijke inrichting in gelegd. Volgend jaar wordt er vanaf het zuiden van de Eglantierstraat ook een warmtebuis aangelegd naar Selwerd-Zuid. De definitieve inrichting van de straat wordt aangelegd na de bouwvak als Nijestee bijna klaar is met het bouwen van de woningen. Zo krijgen de binnenplaats van Nijestee en de straat hetzelfde karakter.


Ontwerp Mispellaan

Afgelopen zomer konden bewoners via een enquête laten weten wat er wel en niet meegenomen moest worden met de inrichting van de Mispellaan. In het plaatje hierboven zijn de uitkomsten opgenomen. Deze uitkomsten heeft de ontwerper meegenomen in het ontwerp voor de Mispellaan. Via de blauwe knop aan de recht kant vind jij het ontwerp. Het ontwerp is nog wel afhankelijk van een aantal onderzoeken.

Voor- en binnentuinen Nijestee

Ontwerp voortuinen

Afgelopen zomer kozen bewoners van de Eglantierstraat voor een nieuwe voortuin. De keuzeopties waren: 

  • een bloementuin, 
  • een tuin met eetbare planten, 
  • een tuin voor vogels en insecten .

De bewoners mochten stemmen op de tuin die onder hun raam wordt aangelegd. Daarbij gelden de meeste stemmen.

Hiernaast zie welke voortuin we waar gaan aanleggen.

We maakten alvast schetsen voor hoe de tuinen er uit komen te zien. Laat ons weten wat je van de schetsen vindt. Ook ideeën kun je doorgeven? Dit kan via de volgende enquête.


Ontwerp binnentuin

Omwonenden lieten weten wat ze belangrijk vinden voor het binnentuin.

Ze beoordeelden 6 onderwerpen en mochten ook zelf nieuwe onderwerpen doorgeven.

Op basis van de reacties maakten we de eerste schetsen voor het ontwerp.

Laat je mening over de schetsen weten. Goede ideeën zijn ook welkom. Geef ze door via de volgende enquête.

WIJ Selwerd

WIJ Selwerd is er voor al je vragen op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid, zorg, opvoeding, financiën, activiteiten, én voor als je een leuke idee voor de wijk hebt. Het WIJ-team vindt het belangrijk dat je meedenkt en meepraat met de wijkverbetering. Ook kan WIJ met jou meedenken als je vragen of problemen hebt met zaken die rond de wijkverbetering spelen.

Voor contact, bel 06 46 89 76 37 of mail julia.vierstra@wij.groningen.nl

welzijn
zorg
wonen
werken

Verduurzaming en warmtenet

WarmteStad gaat een warmtenet aanleggen. De woningen van de woningcorporaties krijgen hierop een aansluiting. Daarna kunnen ze van het gas af. Ook de nieuwe woningen krijgen een aansluiting en zijn gasloos.  Het is de bedoeling dat heel Selwerd van het gas af gaat. In 2035 wil de gemeente Groningen helemaal van het gas af zijn, in alle wijken en dorpen.

Bij u in de straat leggen we het warmtenet van  WarmteStad aan. Vanaf 1 januari 2022 komt uw warmte uit dit warmtenet. Deze warmte wordt gemaakt in onze centrale op het Zernike. Daar wordt restwarmte van bedrijven gebruikt om het water in het warmtenet op te warmen. Dat maakt de warmte duurzaam. We verwachten dat de werkzaamheden voor de kerst zijn afgerond. Als dat verandert dan krijgt u van ons een brief.

WarmteStad

Heb je vragen die je graag met ons wilt bespreken, dan kun je contact opnemen met: 

Marina Weessies 

(Omgevingsmanager Sunny Selwerd)

0627843331

marina.weessies@groningen.nl


De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen