Titelfoto-eglantier-uitsnede

Eglantierstraat & Mispellaan

De wijkvernieuwing is begonnen in de Eglantierstraat en de Mispellaan (tussen de Berkenlaan en Iepenlaan). Er komt een warmtenet, de straten krijgen een nieuwe inrichting en er komen nieuwe woningen. Zo combineren we de herinrichting met de energietransitie, waardoor de wijk groener, gezonder en duurzamer wordt. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting is nu klaar. Het is samen met de bewoners gemaakt.

Plaatje naast inleidingstekst

Door te klikken op deze knoppen kunt u gelijk naar de volgende onderwerpen gaan:

Ontwerpen openbare ruimte

Uitgangspunten van de gemeente voor de herinrichting:

Deze afspraken zijn gemaakt:

  • De straten krijgen een inrichting volgens het basisontwerp van De Bouwdoos.
  • Het groen kan goed worden beheerd.
  • Rekening houden met de klimaatverandering. Dat betekent dat we wateroverlast, hitte en verdroging zoveel mogelijk moeten voorkomen. Dus minder verharding, zorgen dat water snel wordt afgevoerd, water vasthouden in de grond en zorgen voor meer schaduw.
  • Selwerd is een groene wijk met ecologische meerwaarde.
  • We maken de plannen samen met de bewoners. Want bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er nodig is in hun straat.
Conceptontwerp bouwdoos 1
Concept bouwdoos 2

Bewoners denken mee

Bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er ontbreekt in hun straat. Daarom is er in Selwerd voor gekozen om het plan voor de herinrichting samen met bewoners in plaats van alleen voor de bewoners te maken. In december 2020 hebben we aangebeld in de straat en in het voorjaar 2021 was er een bijeenkomst voor bewoners. Beide momenten spraken we met elkaar over wat belangrijk is voor de straat en de speeltuin. Bijvoorbeeld meer groen en veilig kunnen spelen.


Ontwerp Eglantierstraat

Via deze link kun je het definitieve ontwerp van de Eglantierstraat bekijken. In dit ontwerp zijn ideeën, wensen en opmerkingen van bewoners meegenomen. Het warmtenet is in deze straat al aangelegd. Na de zomer (’22) wordt vervolgens nog een warmtebuis richting Selwerd-Zuid aangelegd. Zodra de nieuwbouw van Nijestee afgrond is, krijgt de Eglantierstraat een nieuwe inrichting. Deze wordt aangelegd vervolgens het nieuwe ontwerp en in samenspraak met Nijestee.
Zo krijgen de straat en het binnenplein van de nieuwbouw hetzelfde karakter. Het wordt mooier, groener en veiliger. Parkeervakken worden aangelegd tussen de bomen, de stoep wordt verbreed om ruimte te bieden voor voetgangers en spelende kinderen. De straat krijgt klinkers in plaats van asfalt.

Ontwerp Eglantierstraat


Ontwerp Mispellaan

Via deze link kun je het ontwerp van de groenzone Mispellaan-Oost bekijken. In de zomer 2021 hebben bewoners meegedacht over wat wel en wat niet meegenomen moest worden met de nieuwe inrichting. De uitkomsten van verschillende sessies heeft de ontwerper meegenomen in het nieuwe ontwerp. Het ontwerp is nog wel afhankelijk van een aantal onderzoeken.

Ontwerp groenzone Mispellaan-Oost

Voor- en binnentuinen Nijestee

Ontwerp binnentuin

Op woensdag 15 juni heeft Nijestee in de buurt gestaan om de voorlopige ontwerpen voor de tuinen aan bewoners te presenteren. Bekijk hier de volledige prestentatie. Afgelopen jaar hebben bewoners via een enquête meegedacht over de inrichting van de binnentuin. Er zijn twee keuzes uitgewerkt voor de binnentuin. Keuze A  en keuze B kun je hier bekijken. Bewoners konden aangeven welk ontwerpkeuze zij het mooist vinden. Daarnaast konden bewoners ook meedenken over mogelijke inrichting van de tuinen: welke speeltoestellen of bankjes moeten er in de tuin komen.

 

De uiteindelijke keuze is gevallen op variant B.


Ontwerp voortuinen

Het voorlopige ontwerp van de voortuin kun je hier bekijken.

De ontwerper gaat de opmerkingen en suggesties van bewoners meenemen in de verder uitwerking van het ontwerp. Wij verwachten dat het definitieve ontwerp in het najaar klaar is. Dan gaan wij weer de wijk in om het ontwerp aan bewoners te presenteren.

Voortuin

WIJ Selwerd

WIJ Selwerd is er voor al je vragen op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid, zorg, opvoeding, financiën, activiteiten, én voor als je een leuke idee voor de wijk hebt. Het WIJ-team vindt het belangrijk dat je meedenkt en meepraat met de wijkverbetering. Ook kan WIJ met jou meedenken als je vragen of problemen hebt met zaken die rond de wijkverbetering spelen.

Voor contact, bel 06 46 89 76 37 of mail julia.vierstra@wij.groningen.nl

welzijn
zorg
wonen
werken

Verduurzaming en warmtenet

WarmteStad gaat een warmtenet aanleggen. De woningen van de woningcorporaties krijgen hierop een aansluiting. Daarna kunnen ze van het gas af. Ook de nieuwe woningen krijgen een aansluiting en zijn gasloos.  Het is de bedoeling dat heel Selwerd van het gas af gaat. In 2035 wil de gemeente Groningen helemaal van het gas af zijn, in alle wijken en dorpen.

Bij u in de straat leggen we het warmtenet van  WarmteStad aan. Vanaf 1 januari 2022 komt uw warmte uit dit warmtenet. Deze warmte wordt gemaakt in onze centrale op het Zernike. Daar wordt restwarmte van bedrijven gebruikt om het water in het warmtenet op te warmen. Dat maakt de warmte duurzaam. We verwachten dat de werkzaamheden voor de kerst zijn afgerond. Als dat verandert dan krijgt u van ons een brief.

WarmteStad

Contact

Heb je vragen die je graag met ons wilt bespreken, dan kun je contact opnemen met:
David Bergtop (projectleider herinrichting)
06 43 19 44 59
david@sunnyselwerd.nl


De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen