Parkeren Selwerd-Zuid

Het aantal auto's wat parkeert ...

... in Selwerd-Zuid, het stuk wijk tussen de Eikenlaan, Kastanjelaan en de spoorlijn, is afgelopen jaar enorm toegenomen. Waarschijnlijk als gevolg van het invoeren van betaald parkeren in De Hoogte en, zeer recent nog, Tuinwijk.

Ook de ligging nabij het Noorderstation en de grote parkeerplaatsen helpen hier niet aan mee. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, problemen voor hulpdiensten en frustraties bij de bewoners.

De gemeente Groningen heeft recent een eerste inloopavond georganiseerd om de bewoners aan te horen. Samen met de bewoners wil de gemeente kijken naar de beste oplossing voor dit stukje Selwerd. Verkeersveiligheid en herinrichten van het straatbeeld in het voordeel van voetgangers en fietsers zijn speerpunten van de wijkverbetering Sunny Selwerd, zodoende valt ook dit project daaronder.

8 oktober 2018 was een bewonersavond in De Fontein. Hieruit volgende een werkgroep van bewoners die bezig is gegaan met de plannen.

Zie ook:
https://gemeente.groningen.nl/selwerd-zuid-herinrichting

Doelen bij dit project: