koffiekar-balk

Selwerd op de koffie

De koffiekar is het mobiele ontmoetingspunt van Sunny Selwerd. Een aantal keer per jaar staat hij met gratis verse koffie en thee in een straat of op een pleintje. Hier kunnen bewoners met elkaar en met professionals in de wijk in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over hoe we Selwerd gezonder, gelukkiger, groener en veiliger kunnen maken, en over hoe het gaat met de wijkverbetering.

OogTV maakte de volgende reportage:

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen