WETHOUDERS KOMEN OP BEZOEK …

23 november 2017

… en horen graag welke dromen bewoners van Selwerd hebben voor hun wijk. Op vrijdag 1 december kunnen de Selwerders dit vertellen aan het stadsbestuur. Een aantal wethouders komt dan naar Wijkbedrijf Selwerd om met bewoners in gesprek te gaan over goed en duurzaam wonen, een groene en veilige buurt en gelukkig en gezond leven. De inloopbijeenkomst op 1 december is van 15.00 tot 16.30 uur in Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3.

Wethouders Gijsbertsen, De Rook en Van der Schaaf zullen zich samen met bewoners en betrokkenen laten informeren over de wijkverbetering Selwerd. Tijdens deze bijeenkomst zal de naam voor dit project worden onthuld en het informatiepunt worden geopend. Wijkplatform Selwerd maakt bekend welk idee, opgehaald tijdens de bewonersavond op 16 november jl., zal worden beloond met een bijdrage. Daarna zal er mogelijkheid zijn om bij diverse standjes, ingedeeld op onderwerp, informatie over initiatieven en projecten in de wijk, informatie op te halen. Er kan worden gestemd op het te gebruiken logo en je kan nader kennismaken met de diverse initiatieven binnen en vanuit het Wijkbedrijf.

Meer uit de categorie: Nieuws