Wethouders in gesprek over puzzel van herinrichting

28 februari 2023
Foto: Arjen Terpstra

Begin februari brachten de wethouders Eikenaar, Van Niejenhuis en Wijnja een bezoek aan de Beukenlaan in Selwerd. De projectgroep openbare ruimte Selwerd liet daar zien welke uitdagingen er spelen bij de herinrichting van de openbare ruimte, met de Beukenlaan als casus. De herinrichting aldaar is een praktijkvoorbeeld voor de uitdagingen die de gemeente Groningen tegenkomt in de krappe ‘woonstraten’. De gemeente wil immers wateroverlast en hittestress beperken, maar er moet ook plek zijn voor verkeer, voetgangers, parkeren. Het moet veilig zijn, ruimte geven voor ontmoeting en uiteraard ook ruimte voor duurzaam groen. Kortom: een lastige puzzel die we met zijn
allen moeten leggen.

De Bouwdoos openbare ruimte Selwerd biedt spelregels voor de herinrichting, dat biedt houvast tijdens het ontwerpproces. Maar er ontstaan (boven- en ondergronds) ook conflicten. Zo blijkt dat in de Beukenlaan de eisen van nu niet meer passen in het straatprofiel van 50-60 jaar geleden. De bomen zijn inmiddels zo groot geworden dat ze eigenlijk niet meer in de stoep passen. En de boomwortels veroorzaken schade aan de ondergrondse kabels en leidingen. Toch zijn de bomen belangrijk voor het karakter van de straat en het tegengaan van hittestress. In het geval van de Beukenlaan is daarom gekozen voor het behoud van de bomen, met smalle trottoirs als gevolg.

Het projectteam binnen Sunny Selwerd gaf aan dat ze voor het vervolg van de werkzaamheden in de wijk nog scherper zullen zijn op dit soort situaties en eerder met het college en bewoners in gesprek zullen gaan als er een vergelijkbare afweging moet worden gemaakt, want beweegvriendelijke openbare ruimte (en dus brede trottoirs) vinden we ook heel belangrijk.

Meer uit de categorie: Nieuws