Werkzaamheden fietspad beginnen

20 december 2019

Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden voor aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg, tussen Park Selwerd en de Iepenlaan.

Er wordt gestart met het verwijderen van het groen. Dit is nodig om de waterleiding en gasleiding te kunnen werken en om uiteindelijk het fietspad aan te leggen. Deze werkzaamheden worden begin 2020 afgerond.

In april 2020 wordt gestart met het vervangen van de water- en gasleiding vervangen. De werkzaamheden zullen rond de bouwvak van 2020 afgerond zijn.

Na de bouwvak van 2020 wordt er gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad. Daarna worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd.

Het fietspad zal op enkele plaatsen uitwijken om het aanwezige groen te sparen. Daar waar mogelijk wordt groen in het gebied gecompenseerd en ecologie versterkt.

Meer informatie en het complete ontwerp is terug te vinden op onze pagina over het fietspad.

Het ontwerp voor het fietspad, gedeelte Bottelroosstraat en gedeelte Ranonkelstraat
Meer uit de categorie: Nieuws