Werkplaats2.0 aan de slag met ‘Speel- en chill-plekkenplan’

28 juni 2021

Dit voorjaar kreeg de Sunny Selwerd Werkplaats2.0 haar eerste officiële opdracht van de wijkvernieuwing: maak een voorstel om plekken in de openbare ruimte van Selwerd zo in te richten dat verschillende groepen bewoners er kunnen spelen, sporten, bewegen en elkaar ontmoeten. We noemen dat het ‘speel- en chill-plekkenplan’. Inmiddels zijn een aantal bewoners daarmee aan de slag. Wilt u meedoen? Dat kan nog steeds!

In Werkplaats 2.0 werken bewoners en professionals met elkaar samen aan het verbeteren van de wijk. Dat doen ze op basis van gelijkwaardigheid. Eind maart lag er bij alle bewoners een uitnodiging in de bus om mee te doen. Ruim 25 bewoners gaven zich op om mee te denken. Het was nog even puzzelen hoe we dat in coronatijd moesten gaan organiseren.  

We startten begin mei met een huiswerkopdracht: ga met z’n tweeën in de wijk plekken te fotograferen die geschikt zijn voor ontspanning en activiteiten. Het resulteerde in een kaart met zo’n 20 locaties. Tijdens de eerste ‘anderhalvemeterbijeenkomst’ van 15 mei in de BSV gaf iedere deelnemer een enthousiaste toelichting. Daarna formuleerden we onze gezamenlijke missie.

Veilig, groen, schoon én avontuurlijk

Dit willen we bereiken: gevarieerde, groene, veilige, schone en avontuurlijke plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen en te bewegen voor iedereen in de wijk. Waar veel ruimte is, dus langs de randen van de wijk en op een centrale plek denken we aan een inrichting die uitnodigt om er wat langer te blijven. Bankjes, activiteiten en speeltoestellen, zodat de locatie aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, volwassenen, ouderen, jongeren etc. We vinden het belangrijk dat de pleintjes en ruimte tussen de flats geschikt zijn voor kinderen t/m 14 jaar en niet alleen voor kleintjes. Ouders hebben de iets oudere kinderen graag nog dicht bij huis maar dan moet daar wel wat te doen zijn. Ook zijn de pleintjes geschikt als ontmoetingsplek voor buurtgenoten. Net als aan de randen van Selwerd zijn ook hier zijn variatie, groen, kleurrijk, hygiëne en veiligheid belangrijk. Hoe denken de omwonenden daar over? Dat gaan we uitzoeken.

Het vervolg

Op 5 juni volgde een brainstormsessie over de mogelijke invulling van een aantal grotere plekken langs de randen van de wijk en het Sparrenveld (achter de Aldi). Dat resulteerde in sfeerimpressies voor vier locaties. Het is de bedoeling om voor de zomer nog een keer bij elkaar te komen, om samen met een paar deskundigen de haalbaarheid van deze ideeën te onderzoeken. Het uiteindelijke resultaat van de werkgroep wordt een plattegrond van de wijk, met daarop een aantal plekken en mogelijkheden voor de nadere invulling. Die gaan we aanbieden aan de gemeente. 

Kinderen en jongeren 

Voordat het zover is gaan jeugdwerkers van WIJ Selwerd met kinderen en jongeren op zoek naar geschikte plekken en hoe zij die zouden willen inrichten. Als alle ideeën op haalbaarheid zijn getoetst, gaan we ze voorleggen aan de hele wijk. Vanzelfsprekend gaan we ook de omwonenden betrekken. En het spreekt ook vanzelf dat de omwonenden betrokken worden bij de herinrichting van de pleintjes, speeltuintjes en veldjes tussen de woningen en flats.

Wilt u meedoen aan de Werkplaats2.0, of gewoon een keertje kijken?
Aanmelden voor de bijeenkomst van 3 juli: helma@sunnyselwerd.nl

Meer uit de categorie: Nieuws