Warmtecentrale voor het warmtenet in aanbouw

29 april 2021

Woensdag 31 maart is WarmteStad officieel begonnen met de bouw van onze warmtecentrale. Wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen, directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen en directeur Dick Takkebos onthulden hiervoor het gloednieuwe bouwbord.

De nieuwe centrale zal dit najaar gereed zijn en is daarmee ook geschikt voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit de naastgelegen datacenters QTS en Bytesnet. Om deze restwarmte om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. Voor de toekomst wil WarmteStad het warmtenet zo mogelijk ook gaan verwarmen met andere bronnen, zoals zonnewarmte. De warmtecentrale is technisch ook ingericht op nieuwe technieken. 

Binnenkort start uitbreiding warmtenet in Selwerd
De centrale vormt het startpunt voor de levering van duurzame warmte voor 10.000 woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad Groningen. Het warmtenet van WarmteStad is inmiddels meer dan vier kilometer lang en is aangelegd op Zernike, in Paddepoel en Selwerd. In laatstgenoemde wijk wordt het leidingnetwerk met heet water binnenkort vanaf medio april verder uitgebreid. Dit gebeurt in combinatie met wijkvernieuwing onder de vlag van Sunny Selwerd. Diverse woongebouwen van de woningcorporaties, kantoren en kennisinstellingen als de Hanzehogeschool zijn al aangesloten op het warmtenet.

Meer uit de categorie: Nieuws