Voorlopige ontwerpen straten West gepresenteerd

16 januari 2024

Afgelopen herfst zijn de voorlopige ontwerpen aan de bewoners gepresenteerd voor de herinrichting van de Spirealaan, Vogelkersstraat, Ribesstraat, Elzenlaan, Ranonkelstraat, Prunusstraat en de Acacialaan. Daar kwamen reacties van de bewoners op en die worden nu meegenomen in het verdere proces. Dit voorjaar hopen we de definitieve ontwerpen opnieuw te kunnen voorleggen.

Hier kun je meer lezen over het voorlopig ontwerp en de inbreng van de bewoners.
https://www.sunnyselwerd.nl/wp-content/uploads/2024/01/Terugkoppeling-bijeenkomsten-west-def-12012024.pdf

Meer uit de categorie: Nieuws