Wijkgesprek over veiligheid in Selwerd: een verslag

14 oktober 2019
Wijkgesprek

Op donderdag 19 september 2019 bezochten oud-burgemeester Peter den Oudsten, officier van Justitie Sanne Kromdijk en districtschef Monique Pennings van de politie de Buurt- en Speeltuin Vereniging Selwerd. Hier spraken zij met wijkbewoners over de veiligheid in Selwerd.

Voorafgaand aan het wijkgesprek maakten de burgemeester, de districtschef van politie en de officier van justitie een wandeling door Selwerd. Ook spraken ze daar met bewoners. “We zagen plekken die er ontzettend goed uitzien, maar ook verwaarloosde stukken, met bijvoorbeeld losliggende tegels en hangjongeren. Dat heeft onze aandacht”, aldus de burgemeester. Hieronder het verslag van het wijkgesprek, waar zo’n 250 wijkbewoners aanwezig waren.

Overlast van jeugd, jongeren en studenten

In Selwerd ervaren bewoners veel overlast van jongeren. Sommige jongeren hangen rond op straat en vertonen crimineel gedrag. Denk aan auto’s bekrassen, autospiegels eraf slopen, ramen ingooien en geweld. Het gaat daarbij zeker niet om alle jongeren, maar om een groep die overlast veroorzaakt en crimineel gedrag laat zien. “En hen erop aanspreken heeft geen zin”, aldus één van de bewoners.

“Aanwijsbaar crimineel gedrag sporen we op”, vertelt de chef van de politie. “Na een stevig onderzoek is een aantal jongeren aangehouden. Hiermee geven we aan dat ze een grens over zijn gegaan en dat dit wordt bestraft. Ook werken gemeente, jeugdwerk en instanties samen om de jongeren weer op het rechte pad te krijgen.” Er zijn twee kanten: het bestrijden van het vandalistische gedrag en het verder helpen van deze jongeren. Het gaat vaak om jongeren met bijvoorbeeld veel problemen thuis. Daar moet ook oog voor zijn, licht de burgemeester toe.

Vandalisme is een ingewikkeld probleem, zegt Den Oudsten. De politie heeft dan een beeld nodig van de overlastgevers: wie zijn het? Dan kunnen politie en hulpverleners er bovenop zitten en maatregelen nemen. “Graag regelmatig en consequent melden. Dan krijgen we zicht op wanneer en hoe vaak de overlast er is. En om wie het gaat. Dan kunnen we beter controles uitvoeren en in actie komen.” Heeft u foto’s van de overlastgevers gemaakt? U kunt deze beter aan de politie sturen dan op Facebook zetten. “Wat u weet, weet de politie ook graag.”

Bij de Populierenlaan werd gedeald bij twee bankjes, vertelt een bewoner. Eén is er weggehaald. Daarna is het probleem één bankje opgeschoven. Een groep van zo’n vijftien jongeren komt er samen. Er wordt gedeald en lachgas geïnhaleerd, en er ligt zwerfvuil. Als het te koud is, wordt de parkeerplaats als ontmoetingsplek gebruikt. Mag het bankje weg? De burgemeester vraagt de man of hij dit soort overlast wil melden bij de politie, ook als de jongeren al weg zijn. Een andere aanwezige geeft aan dat er ook hangplekken zijn bij het fietspad langs de Spirealaan en het winkelcentrum.

Buurtcentrum Sonde 2000 vraagt of er meer kan worden georganiseerd voor jongeren, zodat ze hun vrije tijd beter, op een positieve manier kunnen besteden. De spreker krijgt applaus uit de zaal. Er is niks voor de jongeren, vindt ook een moeder in de zaal. Zij is een muziekproject gestart om positief gedrag te stimuleren. “Dat is het beste wat je kunt doen”, aldus de burgemeester. “Moeders kunnen ook veel beter met jongeren praten dan de gemeente.” Vanuit de wijkvernieuwing wordt bekeken of er op een specifieke locatie iets voor jongeren kan worden gecreëerd.

Straathoekwerker Shem Rogers vraagt de bewoners om eerder in gesprek te gaan met de jeugd. “Wacht niet te lang tot je ergernis hoog is opgelopen. Ga vanaf het begin in gesprek en geef aan: houd rekening met ons. Deel je ervaringen, leg het uit, geef eens een schouderklopje, in plaats van lang wachten en dan boos worden.” Straathoekwerker Shem Rogers is te bereiken via WIJ Selwerd: wijselwerd@wij.groningen.nl.

Een buurtbewoner vraagt waarom je soms niks meer hoort van een melding bij de politie. Dat heeft met privacy te maken, vertelt de politiechef. Zorgmeldingen gaan bijvoorbeeld naar Jeugdzorg. Dat wordt niet teruggekoppeld omdat het om privézaken gaat. Wijkagent voor Selwerd is Fred Wilbrink. In de buurt is hij nog niet zo bekend als zijn voorganger. Fred is een tijd wegens ziekte uit de running geweest, maar nu weer aan het werk in de wijk. Bewoners kunnen hem benaderen, of een van zijn collega’s van Politie Groningen, via tel. 0800 8844.

Een aantal bewoners ervaart overlast van studenten. Het gaat vooral om geluidsoverlast midden in de nacht. Burgemeester en politie vragen de mensen om ook dit te blijven melden, zodat het probleem beter in beeld komt en er eventueel maatregelen kunnen worden genomen. Een aanwezige vraagt waarom er nog steeds studenten wonen in huizen die voor gezinnen zijn bestemd? De gemeente heeft beloofd te stoppen met het splitsen van deze woningen. Daarnaast hebben huisbazen een vergunning nodig en kan de gemeente ze aanspreken op het gedrag van hun huurders, bijvoorbeeld een waarschuwing bij geluidsoverlast.

Verkeer en parkeren

Meerdere bewoners geven aan dat ze het winkelcentrum niet veilig vinden. Door het voetgangersgebied wordt gereden met fietsen, brommers en scooters. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor wandelaars, zeker voor mensen die slecht ter been zijn. De politie geeft aan dat er meerdere boetes zijn uitgedeeld tijdens controles, maar dat ze niet 24 uur per dag kunnen controleren. Bewoners vragen of de inrichting van het plein kan worden aangepast, bijvoorbeeld met hekken aan de Eikenlaan. Ook melden meerdere mensen dat het verkeersbord te hoog hangt, waardoor mensen het niet zien. De gemeente zegt toe dat gekeken zal worden of de bebording lager gehangen kan worden. Sunny Selwerd (wijkvernieuwing) gaat met de eigenaar van het winkelcentrum in gesprek over verlichting, fietsenrekken en hekjes om de fiets- en scooteroverlast te verminderen en het plein veiliger te laten voelen. Ook kijkt de politie of ze de controles iets kan intensiveren.

Mensen hebben het gevoel dat er in veel 30 km-straten te hard wordt gereden, ook door bussen. De gemeente gaat bekijken of duidelijker zichtbaar kan worden gemaakt dat het 30 km-wegen zijn. Bijvoorbeeld met markeringen op de weg, meer verkeersborden en een snelheidsdisplay met smileys. Tijdens het oversteken van de Eikenlaan vanuit de Elzenlaan komen fietsers die groen krijgen vaak andere fietsers tegen op de Eikenlaan die nog door rood fietsen. Ook is de doorstroming niet altijd goed wanneer er een auto van de Eikenlaan linksaf de Elzenlaan in wil rijden. Die moet wachten op de tegemoetkomende auto’s die ook groen licht hebben. Hierdoor kan er soms maar één auto vanaf de Eikenlaan (vanuit Paddepoel) door het groene licht. De gemeente zal controleren of de verkeerslichten goed zijn ingesteld. Ook wordt er veel gefietst over de paden en voetpaden en in het losloopgebied voor honden die aansluiten op het fietspad park Selwerd. De gemeente zoekt uit of ze duidelijker kan aangeven waar wel en niet mag worden gefietst.
Er wordt aangegeven dat er auto’s op zebrapaden staan geparkeerd en in bochten. Stadstoezicht zal de komende tijd hier meer op controleren.

Onderhoud openbare ruimte

“Selwerd was een mooie wijk. Maar het is nu heel erg verloederd”, vindt een bewoner. Verlichting is daarbij een aandachtspunt, aldus een aantal aanwezigen. Onder meer op het schoolplein, aan de kant van het station en bij de Spirealaan en het fietspad. “Als er geen goede verlichting is en veel begroeiing, dan kunnen wij geen oogje in het zeil houden,” zegt een bewoner.

Bij het kruispunt Spaanse Aakstraat – Eikenlaan vinden mensen de bosjes op de hoek bij de flat te hoog. Daardoor is het zicht op de fietsers niet goed. Dit checkt de gemeente en als de bosjes op gemeentegrond staan, worden ze gesnoeid. Een andere bewoner vraagt aandacht voor de steentjes rond de Es. Kinderen gooien er mee. Kunnen daar ook plantjes komen? Wijkvernieuwing pakt dit verzoek op. Verder vragen bewoners om meer surveillance op en rond de Selwerderhof.

De gemeente vraagt mensen om kapotte verlichting, hard gegroeid groen, zwerfvuil en losliggende tegels te melden bij de gemeente. Dit is noodzakelijk om de exacte plaats aan te geven waar werkzaamheden plaats moeten vinden. “Wij zien het anders niet altijd. Soms kan de verlichting direct worden gerepareerd. Maar het kan ook langer duren, bijvoorbeeld als er een kabel in de grond kapot is. Dan duurt het vaak langer dan een week.” Melden kan via tel, 14 050, WhatsApp 06 12 82 39 73, of via de app Slim Melden voor de smartphone. Scheefliggende stoeptegels kunt u het beste melden via de app of WhatsApp, omdat u dan een foto kunt meesturen.

Wijkvernieuwing

Onder de vlag van Sunny Selwerd zijn wijkbewoners, de gemeente, woningcorporaties en instanties in de wijk bezig met wijkvernieuwing. Een aantal wijkbewoners maakt zich zorgen over de veiligheid als er straks in de wijk huizen worden gesloopt. Sloopterreinen worden afgesloten, maar de aanblik kan wel onbehaaglijk zijn. De situatie zal in de gaten worden gehouden tijdens de wijkvernieuwing. Het onderwerp gaat mee in de algemene communicatie van Sunny Selwerd.

Melden gebreken

Is er iets stuk op straat? Ligt er veel zwerfvuil? Ook dat kan bijdragen aan een gevoel van onveiligheid. Als u ziet dat er verlichting stuk is of dat er iets anders gerepareerd moet worden, geef dit dan door aan de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 050 of via de website https://www.gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt. U kunt de gemeente ook via WhatsApp bereiken via nummer: 06-128 239 73.

Overlast, zorg en criminaliteit melden

Hebt u overlast van mensen of evenementen of maakt u zich zorgen over iemand in de buurt? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg via https://www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Dat kan ook telefonisch via (050) 587 58 85. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Meldingen voor de politie kunt u doen via 0900-8844. Anoniem melden kan via “meld misdaad anoniem” via 0800-7000 of via de website https://www.meldmisdaadanoniem.nl/contact/.

Aanvullingen bij het wijkgesprek

Zijn er onderwerpen die tijdens de bijeenkomst niet werden besproken en niet gemeld kunnen worden bij bovenstaande meldpunten? En die u toch nog aan ons wilt doorgeven? Dat kan via de mail, via wijkgesprek@groningen.nl.

Vervolg

De betrokken instanties, overheidspartijen en betrokken bewoners hebben de genoemde punten genoteerd. Over een halfjaar zullen we weer met u communiceren om toe te lichten wat er is gedaan. We gaan gezamenlijk aan de slag en we houden u op de hoogte van de voortgang.

Meer uit de categorie: Nieuws, Veiligheid