Vacature Buurtregisseur

27 juni 2018

Buurtregisseur Sunny Selwerd

In Selwerd, onderdeel van het gebied West, vindt de komende tien jaar een ingrijpende wijkverbetering plaats. Het wijkverbeteringsplan heet Sunny Selwerd. In dit plan staat  hoe alle partijen, in het sociale en het fysieke domein, aan de slag gaan om de wijk toekomstbestendig te maken. Hierin staan Healthy Aging en duurzaamheid centraal. Als schakel tussen het sociale en fysieke domein zoeken we een enthousiaste buurtregisseur.

Profiel
taken

De buurtregisseur is de professionele vertegenwoordiger van de bewoners in een buurt richting corporaties, de gemeente en het WIJ-team. Je bent daarom een goede netwerker en verbinder. Je faciliteert als buurtregisseur ook bewonersinitiatieven. Je bewaakt namens de bewoners de doelstellingen van de projecten. Zoals het energieneutraal maken van de wijk en het bevorderen van het welbevinden van de bewoners van Selwerd. Om dit te kunnen heb je verstand van inhoud, maar stuur je vooral op het proces om het gewenste resultaat te bereiken.

Achtergrond

Je komt  bij voorkeur uit het sociale werkveld. Daardoor weet je welke knelpunten en opgaven er liggen of kunnen liggen en hoe je hierop kan anticiperen.  Je bent vooral iemand die dichtbij bewoners staat en het belang van de bewoners voorop heeft staan. Het werken in de buurt met bewoners vraagt om creativiteit en passie, maar ook om ruimte om zelf keuzes te maken en het soms anders te doen.

Samenwerking

De samenwerking tussen het wijkplatform, WIJ Selwerd, BSV Selwerd, de woningcorporaties en het Wijkbedrijf Selwerd zijn in deze functie van groot belang. Je legt makkelijk contacten binnen en buiten de organisatie. Dit alles met respect voor het tempo van de buurt en oog voor het belang van tijdig en effectief communiceren over alle plannen.

Plaats in de organisatie en beloning

Je werkt in opdracht van de projectleider Sunny Selwerd en daar leg je ook verantwoording aan af. Je wordt aangesteld bij het Wijkbedrijf voor 1 jaar met optie voor verlenging, voor 32 tot 36 uur per week. Salaris: CAO Sociaal Werk schaal 9. Start per 3 september.

Competenties

 • HBO denk- en werkniveau, bij voorkeur de opleiding Social studies  
 • Ervaring in het regisseren en procesmatig aansturen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Zelfstandigheid
 • Oplossingsgerichtheid (Monitoren en waar mogelijk verbeteren van processen en oplossingen vinden voor knelpunten in samenwerking met collega’s, binnen en buiten de organisatie)
 • Vertaalt beleidskeuzes naar de uitvoering
 • In staat om overzicht te houden in complexe situaties (helicopterview)
 • Creatief (“out of the box” denken)
 • Kan onderscheid maken tussen inhoud en proces
 • Samenwerkingsgericht
 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Haaije Koenders (manager wijkbedrijf), contactgegevens: haaije@wijkbedrijfselwerd.nl of 06-36493169.  U kunt tot en met 13 juli per mail reageren aan Haaije Koenders. De sollicitatiegespreken vinden plaats op 19 juli in de ochtend.

Meer uit de categorie: Nieuws